svasdssvasds

เช็กเลย ขั้นตอนจองคิว เที่ยวชม "ถ้ำนาคา" ผ่านแอปฯ QueQ เท่านั้น

เช็กเลย ขั้นตอนจองคิว เที่ยวชม "ถ้ำนาคา" ผ่านแอปฯ QueQ  เท่านั้น

เช็กเลย ขั้นตอนการจองเที่ยวชม "ถ้ำนาคา" นักท่องเที่ยวที่จะต้องจองผ่าน แอปพลิเคชั่น QueQ เท่านั้น ย้ำหากนักท่องเที่ยวจองคิวกับหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่กับอุทยานแห่งชาติภูลังกา แล้วไม่ได้รับหลักฐานอย่างถูกต้อง นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าเที่ยวชม ถ้ำนาคา

วันที่ 7 ก.พ.65 อุทยานแห่งชาติภูลังกาได้โพสต์ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand เรื่อง การจองเที่ยวชม "ถ้ำนาคา" โดยมีข้อมูลทั้งหมดมีดังนี้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น QueQ คิวคิว คลิกที่ชื่อระบบ ios หรือ android เพื่อดาวน์โหลด

ขั้นตอนการจองแอปพลิเคชั่น QueQ

-เปิดแอป QueQ คิวคิว 

-กดเลือกหมวดจอง อุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง

-กดเลือกอุทยานแห่งชาติที่ต้องการไป

-เลือกวันที่ต้องการจะไป/เบอร์โทรศัพท์/ประเภทรถ

-ระบุจำนวนคน 

-เลือกช่วงเวลาที่จะไป

-การจองสำเร็จ (ถ้าไม่ไปตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)

เช็กเลย ขั้นตอนจองคิว เที่ยวชม \"ถ้ำนาคา\" ผ่านแอปฯ QueQ  เท่านั้น     เช็กเลย ขั้นตอนจองคิว เที่ยวชม \"ถ้ำนาคา\" ผ่านแอปฯ QueQ  เท่านั้น  

นักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชม "ถ้ำนาคา" จะต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ มาเท่านั้น และสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมมาใช้ในการเช็คอิน ดังนี้

1. หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

2. หลักฐานการฉีดวัคซีน Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็ม (ยกเว้น ยี่ห้อ Johnson&Johnson) หรือใบรับรองแสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม. หรือผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. (ต้องนำชุดตรวจมาเอง)

3. บัตรประจำตัวประชาชนตามรายชื่อที่ทำการจองคิวมา (แทนกันไม่ได้)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขั้นตอนการเข้าเช็คอินและซื้อตั๋ว

1. นักท่องเที่ยวเข้าเช็คอินลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามข้อ 2 ทุกคน

2. แสดงหลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงตัวตนตามรายชื่อการจองในแอปฯ QueQ

3. ชำระค่าเข้าอุทยานและค่าประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยาน

ค่าเข้าอุทยานชาวไทย

-ผู้ใหญ่ (อายุ 15-60 ปี) 20 บาท

-เด็ก (อายุ 3-14 ปี) 10 บาท

-ผู้ที่อายุต่ำกว่า 3 ปีหรือเกิน 60 ปี เข้าชมอุทยานฟรี

 

ชาวต่างชาติ (ยึดตามสัญชาติ)

-ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 200 บาท

-เด็ก (อายุ 3-15 ปี) 100 บาท

 

ค่าประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยาน

-ชาวไทย 10 บาท

-ชาวต่างชาติ 40 บาท

4. ติดต่อจุดลงทะเบียนอาสาฯ "ถ้ำนาคา" เพื่อรับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการนำทางและบริการนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางการเดินทาง (ค่าบริการอาสา ขึ้นอยู่กับสินน้ำใจของนักท่องเที่ยวจะมอบให้อาสาได้โดยตรง)

5. เข้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว "ถ้ำนาคา" ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานและอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ทำการจองกับกลุ่มทัวร์ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่ไม่ใช่กับอุทยานแห่งชาติภูลังกา แล้วไม่ได้รับหลักฐานการจองคิวอย่างถูกต้อง นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าเที่ยวชม "ถ้ำนาคา" และทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น นักท่องเที่ยวจะต้องทำการติดต่อกับกลุ่มทัวร์หรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้รับผิดชอบในส่วนนี้

 

เช็กเลย ขั้นตอนจองคิว เที่ยวชม \"ถ้ำนาคา\" ผ่านแอปฯ QueQ  เท่านั้น

related