svasdssvasds

"อนุทิน" ลงนาม ปลดล็อก "กัญชา" จากยาเสพติด ประชาชนปลูกได้ไม่จำกัด

"อนุทิน" ลงนาม ปลดล็อก "กัญชา" จากยาเสพติด ประชาชนปลูกได้ไม่จำกัด

"อนุทิน" ลงนามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ 2565 ปลดกัญชาจากยาเสพติด มีผลบังคับใช้ 120 วัน หลังจาก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ประชาชนสามารถปลูกกัญชาภายในครัวเรือนได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องไปจดแจ้งให้เรียบร้อย

 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ 2565 ปลดกัญชาจากยาเสพติด หลังจากลงนามเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้ 120 วัน หลังจากประกาศ ซึ่งหากประชาชนจะปลูกกัญชาตามครัวเรือน ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการจดแจ้ง เพื่อแสดงความจำนงว่ามีการปลูกกัญชาในจำนวนเท่าไหร่ ปลูกที่ไหน  ซึ่งจะมีวิธีการตรวจสอบ เช่น การสุ่มตรวจ  ขอให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางในการจดแจ้ง เพื่อเป็นมาตรฐานกำกับดูแล โดย อย.ได้มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการจดแจ้ง 

 รมว.สาธารณสุข ระบุว่า วันนี้หากจะปลูกกัญชา ยังคงต้องทำในรูปแบบรวมกลุ่มวิสาหกิจก่อนรวม 7 คน ขึ้นไปก่อน แต่หลังจากประกาศในราชกิจจา 120 วันแล้ว ประชาชนสามารถปลูกในครัวเรือนได้เกิน 6 ต้นก็ได้  แต่ต้องไปจดแจ้งให้เรียบร้อย

 ส่วนการวางกฎเกณฑ์ต่างๆ หรือการตีกรอบการใช้สารสกัดกัญชา เน้นให้อยู่ในวงเพื่อให้เกิดการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ หรือทางด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ โดยจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดควบคุม  รวมถึงจะต้องไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยมีไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สรุปให้.. ปลดล็อก กัญชา พ้นยาเสพติด ปลูกเองในบ้านได้หรือยัง?

• เช็กเลย! หลัง ป.ป.ส.ไฟเขียวปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติด ชาวบ้านปลูกได้เลยมั้ย?

• ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา มีผลประกาศใช้แล้ว

 ซึ่งการคลายล็อกกัญชาในครั้งนี้ จะมีกฎหมายเฉพาะออกมา ในการควบคุมกัญชา กัญชง โดยเฉพาะทางการปลูกและการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การใช้เพื่อตัวเอง หรือการต่อยอดสร้างรายได้ 

 ย้ำ ส่วนที่เป็นสารสกัดกัญชา THC  หากเกิน  0.2  คือ ยาเสพติด และจะต้องถูกบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่หากสารสกัดกัญชาไม่เกิน0.2 สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

แต่เพื่อความมั่นใจที่จะไม่มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด ได้มีการยื่นร่าง พ.ร.บ.ควบคุม กัญชา กัญชง ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้ว และเห็นว่าเรื่องนี้เข้าข่าย พ.ร.บ การเงิน เรื่องต้องส่งมาให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา โดยจะมีการเร่งรัดออกพระราชบัญญัติกัญชากัญชงโดยเร็ว 

สำหรับที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะมีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดนั้น นาย อนุทินระบุว่า  จะมีการควบคุมการใช้เพื่อให้กัญชานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สุงสุด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแล

 ส่วนข้อกังวล ที่ประชาชนจะสามารถปลูกกัญชง-กัญชา หลังจากลงนามได้วันนี้เลยหรือไม่ อนุทิน ระบุว่า ยังต้องค่อยลงนามราชกิจจาฯก่อน ซึ่งหลังจากมีการประกาศราชกิจจาฯแล้ว ต้องรออีก 120 วัน จึงจะสามารถปลูกในครัวเรือนได้ แต่ต้องมีการจดแจ้งให้อยู่ในการควบคุมทางกฎหมาย  

 ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับดังกล่าว ออกตามความในประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 จะส่งผลให้รายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เหลือเพียง พืชฝิ่น เห็ดขี้ควาย หรือพืชเห็ดขี้ควาย และ สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ที่มีปริมาณสาร ทีเอชซี  เกินร้อยละ 0.2

related