svasdssvasds

UPDATE อัตราครองเตียงโควิด19 จากอธิบดีกรมการแพทย์

UPDATE อัตราครองเตียงโควิด19 จากอธิบดีกรมการแพทย์

แนวโน้มอัตราผู้ป่วยและอัตราการครองเตียงโควิด19 มีท่าว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 65 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้จำนวนเตียงคงเหลือส่วนใหญ่ทั่วประเทศยังมีจำนวนเพียงพอที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด19 ยกเว้นนครราชสีมาที่เตียงเต็มแล้ว 100 %

แถลงการณ์จากกรมการแพทย์ล่าสุดโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รายงานสถิติอัตราการครองเตียงและอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวโควิด-19 ในระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 มกราคม 65 - 16 กุมภาพันธ์ 65 พบว่า

- ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลจาก 33,286 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 64,900 ราย
- ผู้ป่วยปอดอักเสบ เพิ่มขึ้นจาก 495 รายเป็น 728 ราย
- ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นจาก 115 ราย เป็น 163 ราย
- ส่วนผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 9 ราย เป็น 27 ราย

อัตราเตียงผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศจากรมการแพทย์

 

 

โดยในรายงานพบว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) ในเขตสุขภาพ 13 กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม มีจำนวนผู้ป่วย 386 ราย ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น 2,179 ราย

เปรียบเทียบอัตราผู้ป่วยแบบ HI ระหว่างเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์

จำนวนผู้ป่วยแบบ Community Isolation ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนข้อมูลล่าสุดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าสู่ระบบ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 65 พบว่า มีศูนย์แยกกักตัวในชุมชนเปิดรับผู้ป่วยทั้งหมด จำนวน 27 แห่ง รองรับจำนวนเตียงได้ 3,481 เตียง อัตราครองเตียงปัจจุบันอยู่ที่ 1,701 ราย ยอดเตียงคงเหลือจำนวน 1,780 เตียง ทั้งนี้มีการเตรียมการเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยเพิ่มเติมขึ้นอีก 13 แห่ง เป็นจำนวนทั้งหมด 1,356 เตียง

 

ข้อมูลจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปยอดรวมเตียงมีทั้งหมด 174,029 เตียง อัตราการครองเตียง 80,756 เตียง ยอดเตียงคงเหลืออยู่ที่ 93,273 อัตราครองเตียงรวมอยู่ที่ 46.4% 

 

สถานการณ์การครองเตียงจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองควรเฝ้าระวัง มี 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 51.47% สมุทรปราการ 54.15% ส่วนจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์สีส้ม ได้แก่ นครศรีธรรมราช 63.81% สมุทรสาคร 81.87% ปทุมธานี 76.83% และ จังหวัดเดียวที่อยู่ในเกณฑ์สีแดงที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมากคือจังหวัดนครราชสีมา เตียงเต็มแล้ว 100%   

สถานการณ์การครองเตียง 10 จังหวัด
 


ทั้งนี้นโยบายล่าสุดยังคงเน้นให้ผู้ป่วยรายใหม่รับการรักษาแบบ Home Isolation and Community Isolation สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ส่วนเตียงระดับ 2.1, 2.2 และ 3 สำรองสำหรับผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง