svasdssvasds

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ชี้ ต้องเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ชี้ ต้องเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน

มุน แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ชี้ ต้องเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน และต้องแสวงหาการแก้ปัญหาอย่างสันติผ่านการเจรจา ไม่ต้องการความรุนแรงและการแก้ปัญหาด้วยอาวุธ มันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ในยุโรปแต่รวมถึงทั่วโลก

ประธานาธิบดีมุน แจอิน แห่งเกาหลีใต้ เน้นย้ำว่า ต้องเคารพอธิปไตยของยูเครนและเรียกร้องให้มีสันติภาพในการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

"ต้องเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนและต้องแสวงหาการแก้ปัญหาอย่างสันติผ่านการเจรจา ไม่เป็นที่พึงปรารถนาสำหรับสถานการณ์ในยูเครนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในความขัดแย้งทางอาวุธ มันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ในยุโรปแต่รวมถึงทั่วโลก" แจอิน กล่าว

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เรียกร้องให้โลกทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขวิกฤตยูเครนอย่างรวดเร็วและสงบสุข และสัญญาว่าเกาหลีใต้จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความพยายามเหล่านี้ รวมถึงยังเรียกร้องให้มีการอพยพพลเมืองเกาหลีในยูเครน และ "มาตรการรับมือ" ต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คาดหวังจากสถานการณ์ดังกล่าว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

โฆษกจากกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯ

"กระทรวงรักษาการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะที่ติดตามการพัฒนาในยูเครน และยังคงรักษาความร่วมมือด้วยการแบ่งปันข้อมูลกับประเทศที่เกี่ยวข้อง" โฆษก กล่าว

รูปภาพ : GettyImages

related