svasdssvasds

ข่าวปลอม! ผู้ว่าฯนนท์ ประกาศเขตระวังโควิดหลายพื้นที่

ข่าวปลอม! ผู้ว่าฯนนท์ ประกาศเขตระวังโควิดหลายพื้นที่

ข่าวปลอม! จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ว่า ผู้ว่าเมืองนนท์ให้สัมภาษณ์เรื่องเขตระวังในหลายพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีมีการระบาดของโควิดหนักมาก ห้ามออกจากบ้านไปไหน นั้น ได้ตรวจสอบกับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! ผู้ว่าฯนนท์ ประกาศเขตระวังโควิดหลายพื้นที่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชี้แจงว่า ตนเองไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ และพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไม่ใช่พื้นที่อันตราย ขอให้ผู้ที่กระทำการดังกล่าวเลิกกระทำ เพราะสร้างความสับสนให้กับประชาชนอย่างมาก

ซึ่งการบริหารจัดการโควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรีขณะนี้มีการยกระดับ เตรียมพร้อมหากมีผู้ป่วยมากขึ้น โดยทุกอำเภอมีโรงพยาบาลสนาม หรือ CI หลัก มีทีมแพทย์หรือพยาบาลช่วยบริหารจัดการ CI รอง ในแต่ละอำเภอ โดย CI ทำหน้าที่รับเคสผู้ป่วยผ่าน Call Center ดูแลประชาชนที่มารับบริการ รวมถึงให้คำปรึกษา และขณะนี้กำลังจัดหา CI เพิ่ม เตรียมพร้อมหากสถานการณ์มีความรุนแรง โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้ารับบริการ เพราะหากติดเชื้อโควิดจะช่วยลดความรุนแรงของอาการ ปัจจุบันทางจังหวัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้วกว่า 60% เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ด้าน นายแพทย์ รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บ้านพักสามารถแยกกักตัวได้ ขอให้รักษาตัวที่บ้าน โดยแจ้ง รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation ของอำเภอ หรือ Scan เข้าระบบการดูแลรักษาตัวที่บ้าน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยในระบบ Home isolation จังหวัดนนทบุรี แต่หากมีอาการผิดปกติมากขึ้น สามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จไปในช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆ และประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี หรือ FB : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรี

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชี้แจงว่า ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ในเรื่องการระบาดของโควิดในจังหวัดนนทบุรี และพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไม่ใช่พื้นที่อันตราย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี