svasdssvasds

ข่าวปลอม! ม.พายัพ ระดมทุนบริจาคโดยการแชร์คลิปวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์

ข่าวปลอม! ม.พายัพ ระดมทุนบริจาคโดยการแชร์คลิปวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์

ข่าวปลอม! จากที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวข้องในเรื่องมหาวิทยาลัยพายัพส่งข้อความรับบริจาค โดยการแชร์คลิปวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์ นั้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! ม.พายัพ ระดมทุนบริจาคโดยการแชร์คลิปวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์ จากที่มีการแชร์ข้อมูลขอระดมทุนบริจาคโดยกล่าวว่าเป็นการรับบริจาคของมหาวิทยาลัยพายัพ ทางสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพได้ชี้แจงว่า ข้อความและข้อมูลดังกล่าวเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อมหาวิทยาลัยพายัพ ไม่ใช่การระดมทุนขอรับบริจาคหรือโครงการรับบริจาคของทางมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาคครั้งนี้แต่อย่างใด

เนื้อหาที่สนใจ :

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://news.payap.ac.th/home/หรือโทร 053 851 478

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการแอบอ้างใช้ชื่อมหาวิทยาลัยพายัพ ไม่ใช่การระดมทุนขอรับบริจาคของทางมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาคครั้งนี้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : มหาวิทยาลัยพายัพ

related