svasdssvasds

ไม่สนดราม่า ! อบต.ราชาเทวะ เดินหน้าต่อ สร้างเสาไฟฟ้ากินรีอีก 720 ต้น

ไม่สนดราม่า ! อบต.ราชาเทวะ เดินหน้าต่อ สร้างเสาไฟฟ้ากินรีอีก 720 ต้น

อบต.ราชาเทวะ ประกวดราคาโครงการสร้างเสาไฟฟ้ากินรี 720 ต้น ต้นละเกือบ 1 แสนบาท รวมเป็นงบประมาณกว่า 68.2 ล้านบาท

เพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของ อบต.ราชาเทวะ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างสร้างเสาไฟฟ้ากินรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

“เอาอีกแล้ว ซื้ออีกแล้ว ยังไม่พอ สำหรับเสาไฟกินรี ล่าสุด อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ได้ขออนุมัติสร้างเสาไฟกินรีพร้อมโคมไฟ จัดเพิ่มอีก 720 ต้น เฉลี่ยตกต้นละ 94,821 บาท ใช้งบรวม 68.2 ล้าน จะมีการเปิดซองวันที่ 11 มี.ค. ที่จะถึงนี้

“เมื่อลองรวม ๆ เบ็ดเสร็จทั้งโครงการเก่า-ใหม่ ตั้งแต่ปี 56 ถึงปัจจุบัน มีการเบิกใช้งบสร้างเสาไฟกินรีไปแล้วเกือบพันล้านบาท

งานนี้ต้องคอยจับตามอง สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างใหม่รอบนี้ ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร …”

เพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ได้การเผยแพร่เอกสาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรี (เสาไฟฟ้ากินรี) พร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตําบลราชาเทวะ จํานวน 720 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยระบุว่า องค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตําบลราชาเทวะ จํานวน 720 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 68,271,638.40 บาท จำนวนหนึ่งโครงการ

เสาไฟฟ้ากินรี

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

โดยเรื่องเสาไฟฟ้ากินรี เป็นอีกประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงในปี 2564 อันเนื่องมาจากข้อสงสัยในการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูงเป็นจำนวนมากในเขตของ อบต.ราชาเทวะ ทั้งๆ บางพื้นที่ที่ไม่มีความจำเป็นและเหมาะสม จึงก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก

ที่มา เพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด