svasdssvasds

น้ำมันแพง!! ขึ้นราคาไม่หยุด พรุ่งนี้เบนซิน-แก๊สโซฮอล์บวกอีก 80 สตางค์

น้ำมันแพง!! ขึ้นราคาไม่หยุด พรุ่งนี้เบนซิน-แก๊สโซฮอล์บวกอีก 80 สตางค์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ บวกอีก 80 สตางค์ต่อลิตร มีผลตี 5 วันพรุ่งนี้ เฉพาะสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันปรับขึ้น 3 วันติดต่อกัน รวมราคาที่ขึ้นแล้ว 2.40 บาท/ลิตร

โออาร์-บางจาก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด อีกลิตรละ 80 สตางค์ มีผล 10 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ทำให้ราคาขายปลีก สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ บางจาก ปรับขึ้นดังนี้  

เบนซิน = 47.56 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 40.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 39.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 39.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.34 บาท/ลิตร

กลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม

ดีเซล B7= 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B20 = 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.96 บาท/ลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครส่วน

น้ำมันแพง!! ขึ้นราคาไม่หยุด พรุ่งนี้เบนซิน-แก๊สโซฮอล์บวกอีก 80 สตางค์ น้ำมันแพง!! ขึ้นราคาไม่หยุด พรุ่งนี้เบนซิน-แก๊สโซฮอล์บวกอีก 80 สตางค์