svasdssvasds

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 มี. ค. 65 OR – บางจาก ปรับราคาขายปลีก

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 มี. ค. 65 OR – บางจาก ปรับราคาขายปลีก

เช็กราคาน้ำมันพรุ่ง 22 มี. ค. 65 OR – บางจาก พร้อมใจปรับขึ้นราคาขายปลีก เบนซิน แก๊สโซฮอล์ขึ้น 0.60 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 22 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 มี. ค. 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 22 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

-ULG = 46.76, GSH95 = 39.35, E20 = 38.24, GSH91 = 39.08, E85 = 31.54, HSD- B7= 29.94, HSD-B10 = 29.94, HSD-B20=29.94,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.96 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ของบางจาก ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 มี. ค. 2565 ฟากบางจากฯ ได้ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +60 สต. ยกเว้นกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

-BCP Retail Price: GSH95S EVO =39.35 / GSH91S EV 39.08 / GSH E20S EVO =38.24 / GSH E85S EVO =31.54 / Hi Diesel B20S =29.94 / Hi Diesel S =29.94/ Hi Diesel S B7 =29.94/ Hi Premium Diesel S B7 =35.96 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด