svasdssvasds

โควิดวันนี้ 23 มี.ค. 65  ติดเชื้อเพิ่ม 25,164 ราย เสียชีวิต 80 ราย

โควิดวันนี้ 23 มี.ค. 65  ติดเชื้อเพิ่ม 25,164 ราย เสียชีวิต 80 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (23 มี.ค. 65 ) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,164 ราย ติดเชื้อสะสม 3,423,956 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 80  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,497 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 26,812 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 23 มี.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,164 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 48 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 3,423,956 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย

• เสียชีวิตสะสม 24,497ราย

• หายป่วยเพิ่ม 24,770 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,496 ราย

• ผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 562 ราย

• กำลังรักษา 237,128 ราย

• ฉีดวัคซีน 149,438 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 127,469,491 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 26,812 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 26.07%

โควิดวันนี้ 23 มี.ค. 65