svasdssvasds

เทียบประสิทธิผลวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ฉีด 2 เข็ม ป้องกันป่วยหนักได้แค่ 4%

เทียบประสิทธิผลวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ฉีด 2 เข็ม ป้องกันป่วยหนักได้แค่ 4%

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยประสิทธิผลวัคซีนจากการใช้จริงกับผู้ป่วยในกลุ่ม 608 ของการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอน พบว่าฉีด 2 เข็ม ป้องกันอาการหนักได้แค่ 4% แต่การฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 และเข็ม 4 สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้เกือบ 100 %

 สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (21 มี.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,441 ราย ติดเชื้อสะสม 3,377,410 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 88  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,334 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 15,177 ราย ฉีดวัคซีนโควิด 29,571 ราย

 นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึง ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 จากการใช้งานจริง โดยการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงของการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอน

 พบว่าการฉีดวัคซีน 2 เข็มไม่สามารถป้องกันโอไมครอนได้ ฉีดวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันได้เฉลี่ยร้อยละ 46-68 ฉีดวัคซีน 4 เข็มป้องกันการติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ 82

 ส่วนประสิทธิภาพการในการป้องกันการเสียชีวิต ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม ป้องกันการเสียชีวิตได้ ร้อยละ 85-93 ฉีดวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการเสียชีวิตได้ ร้อยละ 98 และเมื่อฉีดวัคซีน 4 เข็มขณะนี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิตในผู้ฉีดวัคซีน 4 เข็ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวปลอม! คลิปเสียงหลุดประชุม สธ. หลอกให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด

• เช็กเลย! "อาการไอ" แบบไหนเข้าข่ายเป็นโควิด "ไอแห้ง - ไอมีเสมหะ" แบบไหนเสี่ยง

• อย่าชะล่าใจโควิด! ได๋ ไดอาน่า เตือนภาวะลองโควิด น่ากลัวกว่าที่คิด

 ขณะที่การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนระดับประเทศในเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า หากฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็มป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 4.1 ฉีด 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 56 ฉีด 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 84.7

 ด้านประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียชีวิต หากฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ร้อยละ 79.2 ฉีด 3 เข็ม ป้องกันการเสียชีวิตได้ ร้อยละ 87

 ผอ.กองควบคุมโรคเผนอีกว่า แม้การฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ แต่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้และสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้เกือบร้อยละ 100

เทียบประสิทธิผลวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ฉีด 2 เข็ม ป้องกันป่วยหนักได้แค่ 4%

 

 กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดในการฉีดวัคซีนโควิดในผู้สูงอายุให้ได้ ร้อยละ 70 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยได้เตรียมวัคซีนไว้ 3 ล้านโดส และได้สั่งการให้สาธารณสุขทุกจังหวัดเร่งค้นหาผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนรวมถึงจัดงานรณรงค์ ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุที่ตกหล่นเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

related