svasdssvasds

โควิดวันนี้ 24 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 27,024 ราย เสียชีวิต 82 ราย

โควิดวันนี้ 24 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 27,024 ราย เสียชีวิต 82 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (24 มี.ค. 65 ) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,024 ราย ติดเชื้อสะสม 3,450,980 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 82  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,579 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 26,768 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 24 มี.ค. 65  

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,024 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 46 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 3,450,980 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย

• เสียชีวิตสะสม 24,579 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 23,721 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,553 ราย

• ผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 583 ราย

• กำลังรักษา 240,349 ราย

• ฉีดวัคซีน 169,951 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 127,682,594 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 26,768 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,293,248 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 26.67%

โควิดวันนี้ 24 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 27,024 ราย เสียชีวิต 82 ราย

related