svasdssvasds

ส่อง 4 วัคซีนโควิด19 สัญชาติไทย รอขึ้นทะเบียน อย. มีวัคซีนอะไรบ้าง

ส่อง 4 วัคซีนโควิด19 สัญชาติไทย รอขึ้นทะเบียน อย. มีวัคซีนอะไรบ้าง

เช็กเลย 4 วัคซีนโควิด19 สัญชาติไทย ที่เตรียมรอขึ้นทะเบียน อย. มีวัคซีนอะไรบ้าง ขณะที่วัคซีนโควิดแบบพ่นจมูก อยู่ระหว่างกำลังพัฒนา คาดแนวโน้มจะมีการใช้เพิ่มขึ้นเพราะใช้งานง่าย

วันที่ 28 มี.ค.65 เพจเฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด ได้โพสต์ถึง วัคซีนโควิด19 สัญชาติไทย 4 ชนิด ที่รัฐบาลรอขึ้นทะเบียน อย. มีอะไรบ้างโดยระบุว่า...ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด19 ในประเทศไทย ขณะนี้มีวัคซีนอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาจำนวนกว่า 20 ชนิด โดยวัคซีนที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด จำนวน 4 ชนิด ได้แก่

-วัคซีน Chula-Cov19

-วัคซีน HXP-GPOVac

-วัคซีน Baiya SARS-CoV-2 Vax

-วัคซีน Covigen

ซึ่งอยู่ในขั้นการทดสอบในมนุษย์ และหากทดสอบครบสามระยะ ก็จะสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) ได้

4 วัคซีนโควิด19 สัญชาติไทย รอขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับวัคซีนตัวอื่นๆ มีความก้าวหน้าอยู่ในระดับทดสอบในสัตว์ทดลอง และมีหลายประเภท ทั้งชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ (Viral Vector) ชนิดโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit) ชนิดสารพันธุกรรม (mRNA) ชนิดอนุภาคไวรัสเสมือน (Virus-like particle: VLP) เป็นต้น ซึ่งความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนต่างๆ มาจากความร่วมมืออย่างเต็มที่ของหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ อาทิ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สถาบันอุดมศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน เป็นต้น

สำหรับการพัฒนาวัคซีนโควิด19 แบบพ่นจมูก ซึ่งแนวโน้มจะมีการใช้เพิ่มขึ้น ข้อดีคือใช้งานง่าย เป็นวัคซีนที่พ่นละอองฝอยในโพรงจมูกผ่านเข็มฉีดพ่นยาชนิดพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งวัคซีนไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเยื่อเมือกของระบบทางเดินหายใจส่วนบนโดยตรง ซึ่งไวรัสส่วนใหญ่มักจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกและก่อตัวขึ้นในโพรงจมูกก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายรวมถึงปอด ซึ่งขณะนี้ทีมนักวิจัยไบโอเทค ได้พัฒนาวัคซีนพ่นจมูก “NASTVAC” ที่ผ่านการทดลองในสัตว์แล้ว คาดว่าจะสามารถผลิตตัวอย่างวัคซีนประมาณ 200-300 โดส เพื่อใช้สำหรับการทดสอบในมนุษย์ได้ในไตรมาสสองปีนี้มากไปกว่านั้น ยังมีสเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19

related