svasdssvasds

อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ ไม่ได้มาตรฐานเพียบ

อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ ไม่ได้มาตรฐานเพียบ

อย.ร่วมกับ สสจ. เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ พบไม่ได้มาตรฐาน สั่งห้ามจำหน่ายและจะทำการตรวจสอบ ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือมีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)

องค์การอาหารและยา (อย.) และร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง สาวถึงต้นตอ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ จากร้านจำหน่ายถึงแหล่งผลิต พบไม่ขออนุญาตผลิต สถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน GMP และแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ส่วนผลการตรวจสอบพบกรดเบนโซอิกเพียบ ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ได้แก่ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ มาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ณ สถานที่จำหน่าย พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และผลการตรวจวิเคราะห์พบวัตถุกันเสีย ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ขายแจ้งว่าซื้อมาจากร้านขายส่งที่ จ.สมุทรสาคร

1.ลูกชิ้นปลาหมึก ตั้งเจริญ TSP

ลูกชิ้นปลาหมึก ตั้งเจริญ TSP
2.ลูกชิ้นปู By อร่อยชัวร์ ตั้งเจริญ TSP

ลูกชิ้นปู By อร่อยชัวร์ ตั้งเจริญ TSP
3.ลูกชิ้นกุ้ง ตั้งเจริญ TSP

ลูกชิ้นกุ้ง ตั้งเจริญ TSP
4.หมูยอตราเพชร

หมูยอตราเพชร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้องค์การอาหารและยา (อย.) และร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ยังได้ตรวจสอบร้านค้าส่ง หจก.ตั้งเจริญอาหารทะเลแปรรูป ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรับมาจากผู้ผลิต ชื่อ คุณปิ๊ก ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม จากนั้น อย. จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตรวจสอบสถานที่ผลิตลูกชิ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบพบว่า 
1. ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. สถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP 
3. การแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงได้สั่งงดการผลิต และดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไปนอกจากนี้ ยังได้ตรวจไส้กรอก และลูกชิ้นที่ตลาดสด อ.เมือง และ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 10 รายการ เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำแก่ร้านค้าห้ามรับมาจำหน่าย และจะทำการตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตต่อไป ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ จากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) เท่านั้น

อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ ไม่ได้มาตรฐานเพียบ

related