svasdssvasds

คณะกรรมการกลางอิสลาม ประกาศ ตรวจพบ DNA สุกร ใน ลูกชิ้นเนื้อวัว ยี่ห้อดัง

คณะกรรมการกลางอิสลาม ประกาศ ตรวจพบ DNA สุกร ใน ลูกชิ้นเนื้อวัว ยี่ห้อดัง

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตรวจเจอ DNA หมู ในลูกชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อดัง สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามฯ แนะผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรรับประทาน

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยได้ระบุว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2465 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เรื่อง ตรวจพบ DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อาศัยความในมาตรา 18 (9) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทำการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์แปรรูป ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด เลขที่รับรองฮาลาล 31 c113 010  04 61 เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หา DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ปรากฎผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) ของสุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ

จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

คณะกรรมการกลางอิสลาม ประกาศ ตรวจพบ DNA สุกร ใน ลูกชิ้นเนื้อวัว ยี่ห้อดัง

related