svasdssvasds

ผู้สูงอายุเฮ! วันสงกรานต์ 2565 โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี!

ผู้สูงอายุเฮ! วันสงกรานต์ 2565 โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี!

วันสงกรานต์ 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เปิดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี

ผู้สูงอายุเฮ! วันสงกรานต์ 2565 โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี!

สืบเนื่องจาก 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันสงกรานต์ 2565 เชิญชวนผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ฟรี ในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2565 ตลอดระยะเวลาให้บริการ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้บุตรหลานพาผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้สูงอายุเฮ! วันสงกรานต์ 2565 โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี!

ทั้งนี้ ในวันสงกรานต์ 2565 ขอความร่วมมือผู้โดยสารในการตรวจสัมภาระและไม่อนุญาตให้นำน้ำ ถังน้ำหรือปืนฉีดน้ำที่บรรจุน้ำ เข้ามาในระบบรถไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งสองสายอย่างเข้มงวด อาทิ การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า การทำความสะอาดเหรียญโดยสารก่อนนำไปให้บริการ การตรวจวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในสถานี เป็นต้น 

ผู้สูงอายุเฮ! วันสงกรานต์ 2565 โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี!

และ ขอเน้นย้ำผู้โดยสารโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในจุดให้บริการในสถานี รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ และสแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่ภายในตู้โดยสารเพื่อเช็คอิน เพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งตนเองและสังคมส่วนรวม รวมถึงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาล โดยได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานี โดยจัดพนักงานตรวจความปลอดภัยยืนประจำจุดตรวจสัมภาระ (Walk through Scanner) การตรวจตราผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตลอดจนการสังเกต ติดตาม ตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยที่เข้ามาในสถานี สร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าอีกด้วย

related