svasdssvasds

หมอยง เผยผลวิจัย "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ด้วยวัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดสได้ผลดี

หมอยง เผยผลวิจัย "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ด้วยวัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดสได้ผลดี

"หมอยง" เผยผลวิจัย การฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ด้วยวัคซีน mRNA ขนาดแค่ครึ่งโดส พบให้ผลดีไม่แตกต่างกับการฉีดเต็มโดส โดยเฉพาะคนที่กลัวอาการข้างเคียงของวัคซีน mRNA ของการใช้ในเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4

 วัคซีนโควิด วัคซีนมีประโยชน์ป้องกันความรุนแรง และเสียชีวิต เป็นที่แน่นอนและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ วัคซีนกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานทั้งระบบ B เซลล์สร้างภูมิต้านทาน และระบบ T เซลล์ช่วยในการกำจัดไวรัสและลดความรุนแรงของโรค

 วัคซีนโควิดทุกชนิด  มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตอย่างได้ชัดเจน จะเห็นได้จาก ก่อนมีวัคซีนอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง หลังจากที่ประชากรได้รับวัคซีนไปแล้วเป็นจำนวนมากขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาล และเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน

 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประเด็น โควิด-19 วัคซีน วัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดสสำหรับวัคซีนเข็มกระตุ้น

 มีการศึกษารองรับการให้วัคซีนชนิด mRNA ขนาดครึ่งโดส ในวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะวัคซีน Moderna ทางตะวันตกทั้งอเมริกาและยุโรป ในเข็มกระตุ้น ให้เปลี่ยนครึ่งโดส หรือขนาด 50 ไมโครกรัม เท่านั้น (เต็มโดส 100 ไมโครกรัม) และขณะนี้ อย. ของไทยก็อนุมัติให้ใช้ขนาดครึ่งโดส และเขียนในฉลากยาชัดเจนว่าเข็มกระตุ้น ใช้ขนาด ครึ่งโดส ดังนั้น ใครที่จอง ก็สามารถขอฉีดขนาดครึ่งโดสได้ โดยอ้างอิงจากฉลากยาฉบับใหม่ (เอกสารฉลากยา) การใช้ขนาดครึ่งโดส สามารถใช้กระตุ้นไม่ว่าจะ 2 เข็มแรกจะเป็นวัคซีนเชื้อตายก็สามารถให้ได้ งานเอกสารอ้างอิงในงานวิจัยที่จะแนบมาตอนท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• หมอยง ยัน "วัคซีนโควิด" ลดป่วย-ตายได้ดี เข็ม 4 จำเป็นกระตุ้นภูมิสูง-นานขึ้น

• หมอยง ชี้โควิดไม่สามารถหมดไป แนะปรับกลยุทธ์เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง-สูงอายุ

• หมอยง แนะ "ตรวจเลือด" หาผู้ติดโควิดไม่มีอาการ - ประเมินยอดติดเชื้อในไทย

ในขณะเดียวกัน มีการศึกษาจากของเราและของศิริราช การให้วัคซีน mRNA pfizer ขนาดครึ่งโดส หรือ 15 ไมโครกรัม (เต็มโดส 30 ไมโครกรัม) ก็สามารถใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางว่าสามารถใช้ได้ ในการกระตุ้นในขนาดครึ่งโดส

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ขนาดครึ่งโดส และเต็มโดส ของ mRNA ในรายละเอียดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 หลังวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ไม่ได้แตกต่างกันมาก ดังรายละเอียด ข้อมูลของศูนย์ ที่เราทำการศึกษาอย่างละเอียด และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของวารสาร VACCINE ขณะนี้เผยแพร่ใน MedRxiv

 

ดังนั้นในขณะนี้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย mRNA วัคซีนจึงสามารถให้ในขนาดครึ่งโดส โดยเฉพาะคนที่กลัวอาการข้างเคียงของ mRNA วัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ใน เข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4

ที่มา : Yong Poovorawan

 

related