svasdssvasds

ชัชชาติ ชูนโยบายสร้างโอกาสให้ผู้ค้าแผงลอย แต่ไม่กระทบสิทธิ์ผู้ใช้ทางเท้า

ชัชชาติ ชูนโยบายสร้างโอกาสให้ผู้ค้าแผงลอย แต่ไม่กระทบสิทธิ์ผู้ใช้ทางเท้า

ชัชชาติ สำรวจตลาดห้วยขวาง ชูนโยบายสร้างโอกาสผู้ค้าแผงลอย ไม่กีดขวาง-หาพื้นที่-เสริมทุน เผย อาสาดูแล กทม. ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 พื้นที่เขตห้วยขวาง ระหว่างเส้นทางหาเสียง ชัชชาติได้พูดคุยกับผู้ค้า ทราบว่า ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากโควิด-19 ตลอดจนการจัดระเบียบพื้นที่การค้าโดยรอบตลาดสด ชัชชาติยังทราบจากผู้ค้าว่า ความคึกคักของแผงลอยมีผลต่อบรรยากาศการค้าในตลาดเช่นกัน

ชัชชาติ กล่าวว่า หาบเร่แผงลอยเป็นกลไกสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานราก และเป็นแหล่งอาหารราคาประหยัด ช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนกรุงเทพฯ ดังนั้น กทม. จำเป็นต้องสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ เช่น ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน วางแผนบริหารจัดการที่มั่งคง และช่วยจัดหาพื้นที่การค้า

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชัชชาติ อธิบายว่า กทม. สามารถประสานงานกับเอกชนและภาครัฐในพื้นที่ เพื่อจัดหาพื้นที่เช่าราคาประหยัดสำหรับผู้ค้าที่ต้องการพื้นที่ทำการค้าถาวร นอกจากนี้ กทม. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย เพื่อให้ กทม. มีแหล่งสินค้าและอาหารแผงลอยที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนส่งเสริมให้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในช่องทางออนไลน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอยในการรักษาความสะอาดพื้นที่ และกำหนดรูปแบบการค้าด้วยตนเองอีกด้วย

"ปัญหาการค้าขายริมทางต้องมีมาตรการในการจัดระเบียบ ซึ่งต้องหาทางที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ค้าและผู้ใช้ทางเท้า โดยจะต้องไม่มีการกีดขวาง หรือลิดรอนสิทธิของคนบนทางเท้า" ชัชชาติกล่าว

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชัชชาติ เปิดเผยว่า มีแผนเดินทางพบปะและทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนใน กทม. พร้อมประกาศอาสาดูแล กทม. ในช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะความปลอดภัยในช่วงกลางคืน

ชัชชาติย้ำนโยบาย “ผู้ว่าฯเที่ยงคืน” ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืน ครอบคลุมปัญหาไฟส่องสว่าง การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิภาพของผู้ค้าแผงลอย-สตรีทฟู้ด ผู้ประกอบการและคนทำงานธุรกิจกลางคืน ให้สามารถใช้ชีวิตใน กทม.ได้อย่างมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ กทม. ต่อไป

related