Spring News

เปิดลิสต์บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น SET Awards 2022

13 เม.ย. 2565 เวลา 10:47 น. 242

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ประกาศรายชื่อ 694 บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น SET Awards 2022 ก่อนเข้าสู่พิธีประกาศรางวัลในเดือนพฤศจิกายนนี้

สภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้นกระตุ้นให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของแผนพัฒนาภาคส่วนต่างๆ เพื่อ ความยั่งยืน (Sustainability) และดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินธุรกิจ ที่ตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศกำหนดกฎเกณฑ์ วิธีวัดผล การจัดอันดับ มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ รวมถึงในประเทศไทยที่มีการมอบ SET Awards นับตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา

SET Awards และประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวมการมอบรางวัล SET Awards และรางวัล SET Sustainability Awards เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อ SET A wards โดยกำหนดให้มีการมอบรางวัลใน 2 กลุ่มหลัก คือ BUSINESS EXCELLENCE เพื่อสนับสนุนการสร้างผลการดำเนินงานที่ ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ของตลาดทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดทุน เติบโตอย่างมีคุณภาพ SUSTAINABILITY EXCELLENCE เพื่อสนับสนุนการบูรณาการความยั่งยืน หรือ แนวทาง ESG เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง

ภากร ปิตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร จัดงาน SET Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยการมอบรางวัล SET Awards นี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน ทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทย ควบคู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ To Make the Capital Market Work for Everyone

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2022 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศชื่อบริษัทที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อชิงรางวัล SET Awards รวมทั้งสิ้น 694 บริษัท จากนี้จึงอยู่ในกระบวนการพิจารณา และจะประกาศผล - มอบรางวัล SET Awards 2022 ในเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนสำหรับรางวัล SET Awards ประจำปี 2022 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นโดยแบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Highlight สีเขียว เป็นรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นที่สามารถสมัครรางวัล Best Innovative Company Awards และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เท่านั้น ส่วน Highlight สีเหลือง เป็นรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นที่สามารถสมัครรางวัล Best Innovative Company Awards เท่านั้น ดาวน์โหลดรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards

 

.............................................................................

กรณีตัวอย่าง

.............................................................................

รู้จัก 2 กลุ่มรางวัล SET Awards และรางวัลที่เพิ่มเข้ามา

Source : www.set.or.th/setawards/2022/files/Criteria_SETAwards2022.pdf

1. กลุ่มรางวัล Business Excellence

มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จดทะเบียนในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งมี 8 ประเภทรางวัล ได้แก่

 • Best CEO Awards / Young Rising Star CEO Awards
 • Best Company Performance Awards
 • Best Innovative Company Awards
 • Best Investor Relations Awards
 • Deal of the Year Awards
 • Best Securities Company Awards
 • Best Asset Management Company Award
 • Best REIT Performance Award (New)

Source : www.set.or.th/setawards/2022/files/Criteria_SETAwards2022.pdf

2. กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ได้แก่

 • Best Sustainability Awards
 • Highly Commended in Sustainability Awards
 • Commended Sustainability Awards (New)
 • Rising Star Sustainability Awards

"ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มรางวัลสำหรับกลุ่ม Business Excellence ได้แก่ การเพิ่มรางวัล Best REIT Performance Award เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REITs ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนที่สำคัญของธุรกิจไทย และเพิ่มประเภท รางวัลด้าน ESG สำหรับ Best Asset Management Awards มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (responsible investment) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)" ภากรกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความดีเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

เตรียมพบกับ SPRiNG News Special Forum อัปเดตความสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคหลังโควิดที่ต้องใช้นวัตกรรมทำให้ธุรกิจยั่งยืน

เปิดลิสต์บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น SET Awards 2022

ความยั่งยืน โลกธุรกิจ และ ESG (Environmental, Social & Governance) สัมพันธ์กันอย่างไร ใส่ใจสิ่งเหล่านี้แล้วมีประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างไร มารับฟังปาฐกถาพิเศษ SPRiNG News Special Forum : นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน ที่ SPRiNG News ร่วมกับ กรุงเทพธุรกิจ และ ฐานเศรษฐกิจ จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 13.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของ SPRiNG News ทั้ง Facebook, Youtube และ LINE 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ