svasdssvasds

รู้ยัง? ระบบไมโครกริด ผลิต-เก็บ-จ่ายไฟ ให้ใช้ได้ตลอดวัน ไม่ต้องหวั่นค่าไฟ

รู้ยัง? ระบบไมโครกริด ผลิต-เก็บ-จ่ายไฟ ให้ใช้ได้ตลอดวัน ไม่ต้องหวั่นค่าไฟ

บางพื้นที่ยังไม่มีไฟใช้ บางพื้นที่มีไฟใช้แต่ไม่ตลอดเวลา ปัญหานี้แก้ได้ด้วย ระบบไมโครกริด แบบครบวงจร ที่ผลิต-เก็บกัก-จ่ายไฟได้ตลอด 24 ชม. ทำให้มีไฟใช้ตลอดวันตลอดคืน อยากรู้ว่าระบบนี้ทำงานยังไง ชวนดูรีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะที่นำนวัตกรรมจาก Banpu NEXT ไปใช้งานจริง

การใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ผ่าน ระบบไมโครกริด (Microgrid System) ที่ใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ไม่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ใช้ในภายหลังได้ แต่มีรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ใช้ระบบไมโครกริดครบวงจร กักเก็บพลังงานไว้ใช้ตอนกลางคืนได้ต่อเนื่อง นั่นคือที่ มะลิ รีสอร์ท บนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

มะลิ รีสอร์ท โครงการนำร่องของการผลิต-เก็บ-จ่ายไฟได้เองผ่านระบบไมโครกริด

มะลิ รีสอร์ท เป็นโครงการนำร่องที่ บ้านปู เน็กซ์ นำระบบไมโครกริดครบวงจรเข้าไปให้บริการ โดยอุปกรณ์หลักที่ติดตั้งก็จะมี 

 • แผงโซลาร์
 • แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า
 • ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ (Hybrid Inverter) 

Source : Banpu NEXT

หลักการทำงานของระบบไมโครกริด คือ ตอนกลางวันระบบโซลาร์จะผลิตไฟฟ้าออกมาให้ใช้ หากไฟฟ้าเหลือ ระบบก็จะส่งไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน เพื่อสำรองไฟไว้ใช้ในช่วงที่โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าไม่พอใช้ หรือดึงมาใช้ในเวลากลางคืน ทำให้รีสอร์ทแห่งนี้มีไฟใช้ตลอด 24 ชั่วโมง (แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการโหลดใช้งานในแต่ละช่วงเวลาด้วย)

ส่วนข้อดีของการใช้ระบบไมโครกริดครบวงจร คือ ระบบนี้สามารถใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าหลัก แหล่งไฟฟ้าสำรองในภาวะฉุกเฉิน หรือแหล่งไฟฟ้าเสริม ที่ทำงานร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้าหลัก เครื่องปั่นไฟดีเซล หรือแหล่งไฟฟ้าอื่นได้ด้วย ช่วยให้ผู้ใช้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพัก หรือเป็นไฟส่องสว่างบริเวณส่วนกลางของรีสอร์ท

แผงโซลาร์เซลล์ | Source : Banpu NEXT

.....................................................................................................

ตัวอย่างองค์กรที่ดำเนินงานสอดคล้องตามแนวทาง ESG 

.....................................................................................................

Source : Banpu NEXT

ระบบไมโครกริดทำงานยังไง?

การใช้โซลาร์เซลล์เก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์ และนำพลังงานที่ได้ไปผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าจากระบบโซลาร์ (ไมโครกริด) กับโครงข่ายไฟฟ้าหลักและเครื่องปั่นไฟ จะเข้าสู่ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ จากนั้นจะจ่ายไฟออกไปยังส่วนต่างๆ เพื่อใช้ในตอนกลางวันได้ทันที ซึ่งมีดิจิทัลแพลตฟอร์มให้มอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวได้แบบเรียลไทม์ ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ใช้ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ จะส่งที่เหลือไปเก็บไว้ใช้ตอนกลางคืน 

สรุปแล้วระบบไมโครกริดดียังไง?

 • ใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชม. และเป็นไฟที่มีความเสถียร
 • ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • ออกแบบระบบให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจหรือคัสตอมความต้องการได้
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้ประกอบการ และตอกย้ำว่า ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

Souce : Mali Resort

ความได้เปรียบเมื่อใช้ระบบไมโครกริดครบวงจรบนพื้นที่เกาะ

เมื่อสอบถามไปยัง Samuel Joseph Bechtold ผู้ประกอบการ มะลิ รีสอร์ท แยกประเด็นความได้เปรียบ ดังนี้

 • ระบบไมโครกริดช่วยให้รีสอร์ทมีไฟฟ้าในการดำเนินกิจการ  สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟดีเซล และการซื้อไฟฟ้าจากแหล่งอื่น โดยปัจจุบันระบบไมโครกริดที่ออกแบบให้มะลิ รีสอร์ท ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึงเดือนละ 30% ประหยัดสูงสุดถึงปีละ 1 ล้านกว่าบาท* 
 • มีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตรวจสอบการทำงานของระบบได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการผลิตไฟ การใช้ไฟฟ้า สถานะของระบบ ยอดประหยัดพลังงาน และการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ครบ

ดิจิทัลแพลตฟอร์มของบ้านปู เน็กซ์ (Energy Management System) ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำ | Source : Banpu NEXT

 • ระบบไมโครกริดที่บ้านปู เน็กซ์ออกแบบ ตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้าของรีสอร์ท ลูกค้า และมีประสิทธิภาพสูง
 • ใช้พลังงงานสะอาดก็จะลดการปล่อยมลภาวะ สร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ชุมชน และระบบนิเวศบนเกาะ และทางมะลิ รีสอร์ท ก็สามารถลดการปล่อย CO2 ได้กว่า 90 ตันต่อปี 
 • ยกระดับเป็นอีโค รีสอร์ทต้นแบบ เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ  และสร้างจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

*ผลการประหยัดขึ้นอยู่กับรูปแบบระบบที่ติดตั้งและปริมาณการใช้งานของแต่ละธุรกิจ

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากจะเป็นเรื่องที่ควรทำในสถานการณ์ Climate Change แล้ว ยังสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายด้านความยั่งยืนโลก ข้อ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY และหากนำโซลูชันระบบไมโครกริดที่ใช้ใน มะลิ รีสอร์ท ของ บ้านปู เน็กซ์ มาพิจารณาในด้านการดำเนินธุรกิจ พบว่าเข้ากับแนวทาง ESG (Environmental, Social & Governance) ซึ่งก็คือ การทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

หากคุณอยากรู้จักและเข้าใจคำว่า ESG มากขึ้น เตรียมรับชมรับฟังกันได้ในงาน Virtual Event "SPRiNG News Special Forum : INNOVATION x SUSTAINABILITY นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายนนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ https://www.springnews.co.th/news/823472

——————————————————————————
ติดตามข่าว ไอที เทคโนโลยี นวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล สำหรับไลฟ์สไตล์ในโลกยุคใหม่ได้ที่สปริงนิวส์ www.springnews.co.th

related