svasdssvasds

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สวนดุสิตโพล เผย ชัชชาติ อันดับ 1 อัศวินอันดับ 2

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สวนดุสิตโพล เผย ชัชชาติ อันดับ 1 อัศวินอันดับ 2

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ ชัชชาติ อันดับ 1 คะแนนทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นๆ ส่วน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ตามมาห่างๆ ในอันดับที่ 2

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นับว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคนกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งในรอบ 9 ปี โดยหลายฝ่ายต่างจับตามองว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไร

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 2,522 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-28 เมษายน 2565 สรุปผลได้ดังนี้

1. คนกรุงเทพฯ กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.” วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

อันดับ 1ไปแน่นอน 82.20%

อันดับ 2 คงจะไป 11.86%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 4.32%

อันดับ 4 คงจะไม่ไป 1.62%

สวนดุสิตโพล : การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ

บทความที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

2. การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

อันดับ 1 โทรทัศน์ 63.56%

อันดับ 2 ป้ายโปสเตอร์ ป้ายประกาศ ป้ายหาเสียง 56.82%

อันดับ 3 เพจเฟซบุ๊ก 30.97%

3. คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจผู้สมัครแบบใด ระหว่าง “ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง” กับ “ผู้สมัครอิสระ”

อันดับ 1 ผู้สมัครอิสระ 56.11%

อันดับ 2 ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง 29.58%

อันดับ 3 ยังไม่ตัดสินใจ 14.31%

4. คนกรุงเทพฯ จะตัดสินใจเลือกจากสาเหตุใด

อันดับ 1 มีนโยบายดี 58.37%

อันดับ 2 ขยัน ตั้งใจทำงาน 50.32%

อันดับ 3 ภาพลักษณ์ดีนิสัยดีประวัติดี 47.18%

สวนดุสิตโพล : การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ

5. การหาเสียงของผู้สมัครในปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมากน้อยเพียงใด

อันดับ 1 มีผลมาก 43.54%

อันดับ 2 ค่อนข้างมีผล 38.30%

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผล 14.16%

อันดับ 4 ไม่มีผล 4.00%

6. คนกรุงเทพฯ ชื่นชอบผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 39.94%

อันดับ 2 อัศวิน ขวัญเมือง 14.16%

อันดับ 3 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 13.37%

อันดับ 4 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 10.00%

อันดับ 5 ศิธา ทิวารี 4.01%

อันดับ 6 สกลธี ภัททิยกุล 3.09%

อันดับ 7 รสนา โตสิตระกูล 1.94%

อันดับ 8 ผู้สมัครอื่น ๆ 1.47%

*ยังไม่ตัดสินใจ 12.02%

7. คนกรุงเทพฯ คิดว่าคะแนนนิยมจากการทำโพลสำนักต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่

อันดับ 1 ไม่มีผล 64.79%

อันดับ 2 มีผล 35.21%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

ที่มา สวนดุสิตโพล : การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ

related