svasdssvasds

บริษัท โร่ชี้แจง กรณีอุบัติเหตุในการก่อสร้างคอนโดมีเนียมย่านบางโพ

บริษัท โร่ชี้แจง กรณีอุบัติเหตุในการก่อสร้างคอนโดมีเนียมย่านบางโพ

บริษัท ต. พีระกฤช จํากัด ที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างคอนโดมีเนียมย่านบางโพ ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นวานนี้ (30 เม.ย.) โร่ชี้แจงสาเหตุ

ตามที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในความรับผิดชอบและดูแลการก่อสร้างโดย บริษัท ต. พีระกฤช จํากัด เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 30 เมษายน โดยหลังจากเกิดเหตุทางบริษัทฯ ได้เร่งเข้าแก้ไข เคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยทันที แต่ก็เกิดเหตุที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง จาก การตรวจสอบพื้นที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และพบผู้เสียชีวิต 1 ราย จึงเร่งดําเนินการนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยทันที

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการเทคอนกรีต มีการเทคอนกรีตกองไว้แล้ว เกลี่ยไม่ทัน ทําให้นั่งร้านชั่วคราวไม่สมดุลในการกระจายน้ำหนัก เป็นผลให้นั่งร้านชั่วคราวเกิดการทรุดตัว และบริษัทฯ จะให้วิศวกร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบสาเหตุของอุบัติเหตุ ว่าเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารแต่อย่างใด

บริษัท โร่ชี้แจง กรณีอุบัติเหตุในการก่อสร้างคอนโดมีเนียมย่านบางโพ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีกระบวนการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดและ ต่อเนื่อง และหลังเกิดเหตุ บริษัทฯ ยังมีการประสานงานเร่งติดต่อกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายละเอียดถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด รวมทั้งเร่งดําเนินการ เพิ่มเติมตามข้อกําหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในพื้นที่โดยเร่งด่วน

บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ยืนยันว่าจะดําเนินการให้ความ ช่วยเหลือดูแลและเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและบาดเจ็บอย่างเต็มกําลังและเร่งด่วนโดยทันที

บริษัท โร่ชี้แจง กรณีอุบัติเหตุในการก่อสร้างคอนโดมีเนียมย่านบางโพ บริษัท โร่ชี้แจง กรณีอุบัติเหตุในการก่อสร้างคอนโดมีเนียมย่านบางโพ บริษัท โร่ชี้แจง กรณีอุบัติเหตุในการก่อสร้างคอนโดมีเนียมย่านบางโพ บริษัท โร่ชี้แจง กรณีอุบัติเหตุในการก่อสร้างคอนโดมีเนียมย่านบางโพ

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด