svasdssvasds

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ปิดกิจการ หลังยื้อไม่ไหว เพราะพิษโควิด

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ปิดกิจการ หลังยื้อไม่ไหว เพราะพิษโควิด

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ประกาศปิดดำเนินการ หลังจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับมากกว่า 3 ปี จากพิษการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังเปิดมาได้ 10 ปีเต็ม

 บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด ได้ออกหนังสือ ปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชั่วคราว โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทราบเป็นอย่างดีว่าศูนย์การค้าฯ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

ทางศูนย์การค้าฯ ได้พยายามประคับประคองสถานการณ์ด้านการเงิน และ ต้องแบกรับภาระใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด 3 ปี และได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ร้านค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ พยายามให้ส่วนลดค่าเช่า รวมถึงการงดเก็บค่าเช่าในบางเดือน เพื่อให้ร้านค้าและศูนย์การค้าฯ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้
 

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ปิดกิจการ หลังยื้อไม่ไหว เพราะพิษโควิด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 ขอบคุณร้านค้าทุกร้านสำหรับความไว้วางใจในการเปิดร้านค้าและการลงทุนทำธุรกิจภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ด้วยดีเสมอมา โดยศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่จะปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ร้านค้าทุกร้านให้ทราบต่อไป 

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ปิดกิจการ หลังยื้อไม่ไหว เพราะพิษโควิด

 สำหรับพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นศูนย์การค้ารูปแบบยุโรปสัญชาติเนเธอร์แลนด์แห่งแรกในเอเชีย ใช้เงินลงทุนประมาณ 2.9 พันล้านบาท เป็นสถาปัตยกรรมแนวราบอาคารร่วมสมัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 58 ไร่ บริเวณ ถนนวงแหวนรอบ 2 แยกดอนจั่น ตำบลท่าศาลา

ตัวศูนย์การค้าแบ่งออกเป็นสองอาคาร คืออาคารฝั่งตะวันตก (อาคาร A) และอาคารฝั่งตะวันออก (อาคาร B) มีคลองกั้นกลางระหว่างสองอาคารโดยมีทางเชื่อมลอยฟ้าเชื่อมต่อกัน และยังมีพื้นที่ภายในและนอกอาคารสำหรับจัดการแสดงและอีเว้นต์  

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 58 ไร่ บริเวณ ถนนวงแหวนรอบ 2 แยกดอนจั่น ตำบลท่าศาลา ด้านหลังบิ๊กซี สาขาดอนจั่น บริหารงานโดย บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด เปิดให้บริการเฟสแรก (อาคาร B) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเปิดให้บริการเฟสที่สอง (อาคาร A) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ปิดกิจการ หลังยื้อไม่ไหว เพราะพิษโควิด

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ปิดกิจการ หลังยื้อไม่ไหว เพราะพิษโควิด

related