svasdssvasds

กกต. ประกาศ ห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

กกต. ประกาศ ห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

นายสำราญ ตันพานิช ผอ.กกต.กทม. ประกาศ ห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย 7 วันก่อนการเลือกตั้ง

วันนี้ (15 พ.ค.65) - นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) ประกาศ ห้ามเผยแพร่โพลคะแนนนิยมของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) โดยเด็ดขาด เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย 7 วันก่อนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ไม่ห้ามจัดทำ แต่ห้ามเผยแพร่โดยเด็ดขาด ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ตอนนี้ ไปจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 พ.ค. 2565 หรือภายหลังการเลือกตั้ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง หรือเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนให้ผู้สมัครหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่มีคะแนนนำ หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความสงสารแล้วตัดสินใจลงคะแนนให้ผู้สมัครที่มีผลโพลต่ำ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากทั้งสองแนวทาง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

นายสำราญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รู้ล่วงหน้าว่า ไม่สามารถไปลงคะแนนได้ในวันที่ 22 พ.ค. เช่น ติดนัดพบแพทย์ เดินทางไปต่างจังหวัด ไปต่างประเทศ สามารถแจ้งก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ค. และ 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23-29 พ.ค. 65 ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เขตของตนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน
  2. ทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์
  3. แจ้งเหตุออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote

ทั้งนี้ นายสำราญ กล่าวทิ้งไว้ว่า ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง อยากย้ำผู้สมัครทุกคนให้หาเสียงอย่างสงบเรียบร้อยไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะเรื่องการปิดป้ายประกาศต่าง ๆ ให้ติดยังในสถานที่ ที่ กกต. ท้องถิ่นกำหนด ห้ามติดนอกเขตพื้นที่เลือกตั้งของตัวเองเด็ดขาด

ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะนี้เหลือเวลาอีก 7 วัน ขอให้ศึกษาชื่อ ประวัติ ของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งให้รอบคอบ ซึ่งในตอนนี้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีจำนวนทั้งสิน 29 คน สำหรับผู้สมัคร ส.ก. ให้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขให้ดี เพราะผู้สมัครของแต่ละพรรคจะได้หมายเลตในแต่ละเขตไม่ตรงกัน

related