svasdssvasds

โพลสถาบันพระปกเกล้า เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติยังยืนหนึ่ง

โพลสถาบันพระปกเกล้า เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติยังยืนหนึ่ง

สถาบันพระปกเกล้า เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงยืนหนึ่ง ได้คะแนนสูงถึง 42.4 %

โพลของสำนักต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดก็คือโพลของสถาบันพระปกเกล้า โดยเมื่อวานนี้ (11 พ.ค.) ทางสถาบันได้แถลงผลสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. จากการสำรวจประชาชน 1,038 คน เป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 702 คน และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 336 คน ซึ่งผลของการสำรวจ มีดังต่อไปนี้

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 2565

อันดับ 1 ไม่ทราบจำนวนของ ส.ก. 58%

อันดับ 2 ไม่ทราบระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง 51.3%

อันดับ 3 ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. 36.2%

อันดับ 4 ไม่ทราบบทบาท ส.ก. 35.5%

อันดับ 5 ไม่ทราบจำนวนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 30.1%

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ผลโพลของสำนักวิจัยอื่นๆ 

2. การตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 42.4%

อันดับ 2 ยังไม่ได้ตัดสินใจ 18.2%

อันดับ 3 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 12%

อันดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 6.7%

อันดับ 5 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 5.7 %

อันดับ 6 สกลธี ภัททิยะกุล 5.7%

อันดับ 7 รสนา โตสิตระกูล 2.7%

อันดับ 8 โฆสิต สุวินิจจิต 2.3%

อันดับ 9 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2%

3. ความเห็นของผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะเลือกใคร ?

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 52.9%

อันดับ 2 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 10.8%

อันดับ 3 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 10.5%

อันดับ 4 ยังไม่ได้ตัดสินใจ 7.5%

อันดับ 5 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 6%

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

4. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.

อันดับ 1 นโยบายของผู้สมัคร  62.3%

อันดับ 2 ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร 48.9%

อันดับ 3 พูดจริงทำจริง จริงใจใสการแก้ไขปัญหา 29.9%

5. ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. ดำเนินการด้านใดบ้าง ?

อันดับ 1 การขนส่งสาธารณะและการจราจร 66.4%

อันดับ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และพื้นที่สีเขียว 64.2%

อันดับ 3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 52.5%

อันดับ 4 ปัญหาน้ำท่วมขัง 45.4%

อันดับ 5 ระบบสาธารณสุข และสุขอนามัย 41.7%

เช็กเลย ! ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. และผู้ว่าฯ กทม. ปี2565

ที่มา สถาบันพระปกเกล้า : แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

related