svasdssvasds

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โควิด19 ไม่ต้องกักตัว ศบค.ปรับแนวทางสังเกตอาการ 10 วัน

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โควิด19 ไม่ต้องกักตัว ศบค.ปรับแนวทางสังเกตอาการ 10 วัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติปรับแนวทางปฏิบัติ "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" สำหรับผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ให้สังเกตอาการ 10 วัน โดยไม่ต้องกักตัวแล้ว

วันที่ 20 พ.ค. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบปรับแนวทางปฏิบัติ "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" สำหรับผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคือใครบ้าง?
- ผู้อยู่ใกล้ชิด/พูดคุยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที  หรือถูกไอ จาม จากผู้ป่วยตั้งแต่ 2-3 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย หรือขณะมีอาการ

-อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย นานกว่า  30 นาที โดยไม่สวมหน้ากาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

จากเดิมให้กักตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 วัน หลังจากนั้นให้สังเกตอาการต่ออีก 5 วัน โดยสามารออกจากบ้านไปทำงานหรือเรียนหนังสือได้ โดยวันนี้มติศบค.ล่าสุด ได้ปรับแนวทางปฏิบัติ "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง"  ให้สังเกตอาการ 10 วัน(โดยไม่ต้องกักตัว) ซึ่งสามารถออกไปทำงานได้ แยกพื้นที่กับผู้อื่น , ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention , งดไปที่สาธารณะ , งดไปสถานที่สาธารณะ , งดร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก , งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น

และหากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจให้ตรวจ ATK ยกเว้น กลุ่มผู้ดูแลสัมผัสใกล้ชิดกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก ให้ “งด” การอยู่ใกล้ชิดกลุ่มดังกล่าวอย่างน้อย 10 วัน และตรวจ ATK ในวันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสครั้งสุดท้ายหรือเมื่อมีอาการป่วย

มติศบค.ล่าสุด แนวทางการจัดการ "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง"

related