svasdssvasds

เปิด 11 ข้อห้ามทำในวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 2565 หากฝ่าฝืนมีโทษ

เปิด 11 ข้อห้ามทำในวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 2565 หากฝ่าฝืนมีโทษ

เช็กที่นี่! ก่อนเข้าโค้งสุดท้ายเดินเข้าคูหากาเบอร์วันพรุ่งนี้ เปิด 11 ข้อห้ามทำในวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 2565 หากผู้ใดกระทำความผิดมีโทษตามกฎหมาย

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการเลือกตั้ง 2565 เพื่อตามหาผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เพื่อเข้ามาบริหารกรุงเทพฯ ให้ดีกว่าเดิม โดยการเลือกตั้ง จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 หรือวันพรุ่งนี้นั่นเอง ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น 

รู้หรือไม่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีข้อห้ามอะไรบ้าง และเมื่อทำไปแล้วอาจมีโดยตามกฎหมาย ดังนั้นเราควรเช็กรายละเอียกทั้ง 11 จากการประชาสัมพันธ์ของ "ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร" โดยรายละเอียดของความผิดที่ห้ามทำ มีทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้

1. ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน หรือพยายามออกเสียงลงคะแนน
2. ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้
3. ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

4. ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
5. ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
6. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

7. ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง
8. ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
9. ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

10. ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง
11. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

สำหรับผู้ที่มีสิทธิมีเสียง สามารถเลือกตั้งได้ หรือผู้ที่ทำเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น อย่าลืมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานคร

 

เปิด 11 ข้อห้ามทำในวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 2565 หากฝ่าฝืนมีโทษ

เปิด 11 ข้อห้ามทำในวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 2565 หากฝ่าฝืนมีโทษ

เปิด 11 ข้อห้ามทำในวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 2565 หากฝ่าฝืนมีโทษ

เปิด 11 ข้อห้ามทำในวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 2565 หากฝ่าฝืนมีโทษ

เปิด 11 ข้อห้ามทำในวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 2565 หากฝ่าฝืนมีโทษ

related