svasdssvasds

เช็กที่นี่! เลือกตั้ง 65 ตามหา ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. ใช้อะไรบ้าง ? ห้ามทำอะไรบ้าง ?

เช็กที่นี่! เลือกตั้ง 65 ตามหา ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. ใช้อะไรบ้าง ? ห้ามทำอะไรบ้าง ?

เช็กที่นี่! เลือกตั้ง 65 ตามหา ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. ใช้อะไรบ้าง ? ห้ามทำอะไรบ้าง ? บัตรเลือกตั้งทำไมมี 2 ใบ แล้วบัตรประชาชนหมดอายุไปเลือกตั้งได้ไหม ?

วันที่ 22 พ.ค. 2565 นี้แล้ว ที่คนกรุงเทพจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ตามหาพ่อเมืองและตัวแทนเขตของนครที่วุ่นวายที่สุดในประเทศไทย แต่ก่อนที่จะไปเลือกตั้งเราควรรู้และระวังอะไรบ้าง ?

 • เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กี่โมง ?

เลือกตั้งวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

ไปใช้สิทธิได้ ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.

 • เลือกตั้งที่ไหน ?

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. เราสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตามหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่มีการระบุไว้ โดยจะมีการส่งจดหมายจากทางการมายังบ้านของเราว่าให้เราไปใช้สิทธิ์ที่ไหน "ไม่ใช่ว่าไปคูหาไหนก็กาได้นะ" 

สำหรับใครที่ไม่รู้สามารถเช็กหน่วยเลือกตั้งที่ต้องไปออนไลน์ได้ที่นี่

กดที่นี่ : เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กสิทธิ หน่วยเลือกตั้ง จุดลงคะแนน ผ่านเว็บฯ

 • ไปเลือกตั้งต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

สำหรับผู้ที่จะไปใช้สิทธิให้เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนที่รัฐออกให้ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต (บัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้)

 

เช็กที่นี่! เลือกตั้ง 65 ตามหา ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. ใช้อะไรบ้าง ? ห้ามทำอะไรบ้าง ?

 • บัตรเลือกตั้งมีกี่ใบ เลือกใครต้องกาเบอร์ไหน ?

ในการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ใบ และเลือกตั้ง ส.ก. 1 ใบ 

โดยแบ่งบัตรออกเป็น 2 สีดังนี้

 • บัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. สีน้ำตาล
 • บัตรเลือกตั้ง ส.ก. สีชมพู

อ่าน : เลือกตั้ง 65 ระวังกาผิดใบ ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. เบอร์เดียวกันแต่ทำไมเป็นคนละคน

อ่าน : เลือกตั้ง 65 ผู้สมัคร ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. เสียชีวิต ถ้ากาเลือกจะเป็นอย่างไร ?

 

 • เลือกตั้ง 65 ห้ามทำอะไรบ้าง ?

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีข้อห้ามตามกฎหมายที่ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย มีทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้

 1. ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน หรือพยายามออกเสียงลงคะแนน
 2. ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้
 3. ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
  อ่าน : รู้หรือไม่ ? ถ้าให้คนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ช่วยหาเสียง ผิดกฎการเลือกตั้ง
 4. ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
 5. ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
 6. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
 7. ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง
 8. ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
 9. ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 10. ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง
 11. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

ที่สำคัญ อย่าโพสต์โซเชียลว่าเลือกใครก่อนเวลาปิดหีบเลือกตั้ง เพราะอาจเข้าข่ายหาเสียง , จงใจชักจูงให้ผู้อื่นไปเลือก หรือทุจริต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร