svasdssvasds

ดร.อนันต์ เผยผลตรวจผู้ป่วยฝีดาษลิง ในอดีต พบ สัมผัสตุ่มหนองเสี่ยงระบาดสูง

ดร.อนันต์ เผยผลตรวจผู้ป่วยฝีดาษลิง ในอดีต พบ สัมผัสตุ่มหนองเสี่ยงระบาดสูง

ดร.อนันต์ เผยผลตรวจผู้ป่วยฝีดาษลิง ในอดีต พบ สัมผัสตุ่มหนองเสี่ยงระบาดสูง ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถตรวจเจอไวรัสจากทางเดินหายใจส่วนบน เตือนหน้ากากอนามัยยังคงจำเป็นหากมีการระบาดฝีดาษลิง

วันที่ 28 พ.ค. 2565 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Anan Jongkaewwattana” ระบุว่า...

รายงานผลจากการตรวจหาเชื้อในตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วยฝีดาษลิงที่เคยพบในอังกฤษ (ตั้งแต่ปี 2018-2021) แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ระบาดในปัจจุบัน พบว่า ไวรัสสามารถพบได้ในหลายตัวอย่าง มากน้อยแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ปริมาณไวรัสที่พบได้มากที่สุดคือ ของเหลวจากตุ่มหนอง หรือ แผลบนผิวหนัง ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ผู้ป่วยแทบทุกคนสามารถตรวจไวรัสพบในตัวอย่างที่เก็บมาจากทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งประกอบด้วยน้ำมูก น้ำลาย โดยปริมาณไวรัสมีมากกว่าที่ตรวจพบในกระแสเลือด และ ในผู้ป่วยบางรายสามารถตรวจเชื้อไวรัสพบได้ในตัวอย่างปัสสาวะด้วยเช่นกัน

ดร.อนันต์ เผยผลตรวจผู็ป่วยฝีดาษลิง ในอดีต พบ สัมผัสตุ่มหนองเสี่ยงระบาดสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข้อมูลนี้บอกว่า ไวรัสฝีดาษลิงสามารถปลดปล่อยออกมาจากผู้ป่วยได้หลายช่องทาง การสัมผัสโดยตรงกับแผลหรือตุ่มหนองมีความเสี่ยงสูงสุด แต่ การรับเชื้อจากน้ำมูกน้ำลาย ทางเลือด หรือ ทางปัสสาวะในห้องน้ำ ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เป็นข้อมูลให้เราระวังตั้งรับกับไวรัสตัวใหม่นี้นะครับ

หน้ากากอนามัยที่กำลังจะถอดกันอาจจะจำเป็นหากฝีดาษลิงเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับ

ดร.อนันต์ เผยผลตรวจผู็ป่วยฝีดาษลิง ในอดีต พบ สัมผัสตุ่มหนองเสี่ยงระบาดสูง

ดร.อนันต์ เผยผลตรวจผู้ป่วยฝีดาษลิง ในอดีต พบ สัมผัสตุ่มหนองเสี่ยงระบาดสูง

related