svasdssvasds

ทบ. แจ้ง นศท.ปี 3-5 เตรียมเข้าร่วมฝึกภาคสนาม หลังปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

ทบ. แจ้ง นศท.ปี 3-5 เตรียมเข้าร่วมฝึกภาคสนาม หลังปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

กองทัพบกแจ้ง นักศึกษาวิชาทหาร ที่เรียน รด.ปี 3-5 เตรียมเข้าร่วม "กิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม" ช่วงเดือน ก.ค - ส.ค.นี้ โดย นศท.ปี 3 ฝึกที่ศูนย์ฝึกใกล้บ้าน ส่วน ปี 4-5 ส่งฝึกที่เขาชนไก่ สอดรับมาตรการปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่นของรัฐ

 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เผยว่า ตามที่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 กองทัพบกได้ประกาศเลื่อนฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 3-5 ปีการศึกษา 2564 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนั้น

 ในปัจจุบันสถานการณ์ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้ประกาศเตรียมปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ใน 1 กรกฎาคม 2565 ตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประกอบกับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา สถานศึกษาต่างๆได้เปิดการเรียนการสอน และภาคส่วนต่างๆ ได้เริ่มประกอบการเกือบแล้วเข้าสู่ภาวะปกติ

 ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ได้มีความพร้อมสำหรับการเป็นกำลังพลสำรองและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาวิชาทหาร สอดรับกับการปรับเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น กองทัพบกจึงได้พิจารณาหลักสูตรการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ "กิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร" โดยมีการปรับลดจำนวนวันที่เข้าร่วมการฝึก ลดจำนวนและหมุนเวียนนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกแบบกระจายพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล ไม่แออัด มีการป้องกันตนเองตามมาตรการสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• “บิ๊กแดง” ยกคำพูดนศท.จวกคนไม่นึกถึงแผ่นดินเกิด ไม่ควรอยู่ในประเทศ

• หนุ่มสุดทนโพสต์ภาพ อาหารในค่าย รด.จ่ายไป 1,300 ถึงกับเซ็ง

• "บิ๊กแดง" ปลุก รด.ฮึกเหิม จบแล้วต้องพร้อมกลับมารับใช้ชาติ ตอบแทนแผ่นดิน

มีรายละเอียดดังนี้

• นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม "กิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม" เพื่อเสริมสร้างความพร้อมสำหรับเป็นกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับหมู่ จำนวน 2 วัน แบบไม่พักแรม (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือในพื้นที่หน่วยทหารประจำจังหวัด โดยในพื้นที่ส่วนกลางจะฝึก ณ พื้นที่หน่วยทหาร กทม.และปริมณฑล ทั้งนี้ในส่วนภูมิภาค นศท. สามารถเลือกพื้นที่ฝึกได้ตามความจำเป็น ภายใต้การประสานกับหน่วยฝึก นศท.ที่ตนเองเคยเข้ารับการศึกษาอยู่โดยไม่จำเป็นต้องเป็นตามภูมิลำเนาทหาร

• นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 ได้จัดการฝึกเป็นส่วนรวม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี แต่ได้ลดจำนวนวันในการฝึกลง โดย นศท. ชายทำการฝึก 5 วัน ส่วน นศท.หญิงทำการฝึก 3 วัน ภายใต้หลักสูตรและมาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม

 กองทัพบกได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และการจัดเตรียมทำความสะอาดสถานที่ให้พร้อมต่อการฝึก ควบคู่กับการเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความสามัคคี และเสียสละ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้นักศึกษาวิชาทหารมีความทักษะด้านการทหาร มีความพร้อมในการเป็นกำลังสำรองของชาติต่อไป

 ทั้งนี้ขอให้ นักศึกษาวิชาทหาร ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลในการปฏิบัติกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ตนสังกัด หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-2211733-4 หรือ https://www.tdc.mi.th/index.html เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทดแทนการฝึกภาคสนามได้อย่างเหมาะสมต่อไป

related