svasdssvasds

กองทัพบก ขอโทษประชาชนปมเสนอข่าว ‘ช่อง 5’ ยืนยันเป็นสื่อเพื่อสังคม

กองทัพบก ขอโทษประชาชนปมเสนอข่าว ‘ช่อง 5’ ยืนยันเป็นสื่อเพื่อสังคม

กองทัพบก ขออภัยประชาชน กรณีข่าวช่อง 5 ยืนยันสถานียังคงเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสังคม ระมัดระวังในการสื่อสารให้เกิดความเรียบร้อย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ช่อง 5) ว่า 
กองทัพบกในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานีโทรทัศน์กองทัพบก(ช่อง 5) ต้องขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการของทางสถานีในทุกช่องทาง ที่ได้เกิดความไม่เรียบร้อยในกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสารของสถานี และการขัดข้องทางด้านเทคนิคในการออกอากาศรายการข่าว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา กองทัพบก โดยคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก(ช่อง 5) ได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สมดุล เป็นประโยชน์ต่อสังคม บนพื้นฐานการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสารและกระบวนการออกอากาศให้เกิดความเรียบร้อย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กองทัพบก ขอเรียนว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ช่อง 5)จะยังคงดำรงความเป็นสื่อเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์

กองทัพบก ขอโทษประชาชนปมเสนอข่าว ‘ช่อง 5’ ยืนยันเป็นสื่อเพื่อสังคม

related