svasdssvasds

ชื่นชม! นักเรียน ม.4 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ สอบติดเตรียมทหาร 3 เหล่าทัพ

ชื่นชม! นักเรียน ม.4 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ สอบติดเตรียมทหาร 3 เหล่าทัพ

น่ายินดี! กองทัพภาคที่ 2 เผยเรื่องราวของ น้องธรากร วัย 17 ปี นักเรียน ม.4 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ สอบติดโรงเรียนเตรียมทหารได้ทุกเหล่าทัพ และตัดสินใจเลือกเหล่าทหารบก ด้านแม่ทัพภาคที่ 2 มอบมอบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันมอบตัว

เพจ กองทัพภาคที่ 2 แบ่งปันเรื่องราวน่ายินดีของ น้องธนากร หรือ ธรากร ทองหนูนุ้ย อายุ 17 ปี นักเรียน ม. 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ที่สอบติดโรงเรียนเตรียมทหารได้อันดับที่ 1 ทุกเหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ และได้อันดับที่ 8 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทางเพจระบุข้อความว่า “ความจนไม่ใช่อุปสรรคการเรียนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมฯ อันดับ 1 ทบ. ทอ. ทร. อันดับ 8 ในส่วน ตร.

แม่ทัพภาคที่ 2 หนุนเต็มที่ มอบเงินในการมอบตัวเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของ นายธรากร ทองหนูนุ้ย อายุ 17 ปี เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

โดยอาศัยอยู่ที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ บิดาชื่อ นายประเทือง ทองหนูนุ้ย อายุ 53 ปี มารดาชื่อ นางสาวรดาชา ถุงสูงเนิน อายุ 45 ปี ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ส่วนมารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

ซึ่งน้องคนนี้สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้ที่ 1 เกือบทั้ง 4 เหล่า และได้ตัดสินใจเลือกเหล่า ทหารบก ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะมอบตัว จากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน สมควรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในความพากเพียรพยายามถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 จึงได้มอบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันมอบตัวครั้งนี้”

related