svasdssvasds

2 มิ.ย. นี้ ซื้อสลาก 80 บาทบนแอปเป๋าตัง พร้อมโครงการสลาก 80 ทุกจังหวัด ก.ค. นี้

2 มิ.ย. นี้ ซื้อสลาก 80 บาทบนแอปเป๋าตัง พร้อมโครงการสลาก 80 ทุกจังหวัด ก.ค. นี้

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยได้แถลงความคืบหน้า ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์ม “สลากดิจิทัล”  มีตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล จำนวน 10,258 ราย  และในเบื้องต้นจะมีสลากจำนวน 5,279,500 ฉบับ พร้อมที่จะจำหน่ายในวันพรุ่งนี้ ผ่านแอปเป๋าตัง  ซึ่งการจำหน่ายสลากดิจิทัล เป็นการจำหน่ายโดยตัวแทนรายย่อย ที่รับสลากจากสำนักงานสลากฯ โดยตรง  สลากทุกใบเป็นของตัวแทนรายย่อย ดังนั้น การจำหน่ายสลากดิจิทัล นอกจากประชาชนผู้ซื้อ จะสามารถซื้อสลากได้ในราคาที่กำหนด คือ 80 บาทแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ ให้กับตัวแทนรายย่อยอีกด้วย  ทั้งนี้  เมื่อชำระค่าสลากเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในสลากจะตกเป็นของผู้ซื้อ จะไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้อีก  ถือว่ามีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งในเรื่องกรรมสิทธิ์ และเรื่องการรับเงินรางวัล 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มแล้ว  ยังมีความคืบหน้า โครงการจุดจำหน่าย "สลาก 80" ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว 362 จุด ใน กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  และได้มีการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ และภาคใต้ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้น ในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  จะมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ครบทุกจังหวัด  และหลังจากนี้ สำนักงานสลากฯ จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองของแต่ละจังหวัด โดยกำหนดสัดส่วนของจุดจำหน่ายที่เพิ่มเติมในแต่ละจังหวัดตามจำนวนของประชากรในพื้นที่ และให้เพิ่มเติมจุดจำหน่ายในเขต/อำเภอที่มีจำนวนของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกลำดับสำรองโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อให้มีจุดจำหน่ายสลากครบ 1,000 จุด ทั่วประเทศตามที่สำนักงานสลากฯ ตั้งเป้าหมายไว้

และยืนยันพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากในทุกๆ ด้าน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ทั้งการตรวจสอบการเบิกสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อป้องปรามและสำรวจการจำหน่ายสลากของคนขายจริง รวมถึง การหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งในระยะยาว  ตลอดจนการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย การปรับปรุงบทลงโทษ การนำมาตรการทางแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา รวมถึงการศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อให้ได้ข้อสรุปมาประกอบการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ร่วมกับมาตรการต่างๆ ของสำนักงานสลากฯ ต่อไป