svasdssvasds

ภูเก็ต ยกเลิกคำสั่ง “ถอดหน้ากากอนามัย” เมื่ออยู่ในบริเวณโล่งแจ้งแล้ว

ภูเก็ต ยกเลิกคำสั่ง “ถอดหน้ากากอนามัย” เมื่ออยู่ในบริเวณโล่งแจ้งแล้ว

ภูเก็ต ยกเลิกคำสั่ง “ถอดหน้ากากอนามัย” เมื่ออยู่ในบริเวณโล่งแจ้งแล้ว หลังออกประกาศเพียง 1 วัน หวั่นโควิดระบาดซ้ำ ย้ำต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกนอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

จากกรณีผู้ว่าฯภูเก็ต ออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการ โควิด19 หลังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดย “ยกเว้น” การสวมหน้ากากอนามัยได้  เมื่ออยู่ในบริเวณโล่งแจ้ง อากาศถ่ายสะดวก เช่น ชายหาด-สวนสาธารณะ-สนามกีฬา ซึ่งห่างจากบุคคลอื่น “ไม่ต่ำกว่า 2 เมตร” มีผล 1 มิ.ย.65

ล่าสุดจังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศคำสั่งยกเลิก คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เริ่มวันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปลี่ยนเป็นคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565 ลงวันที่ 2 มิ.ย.65 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.65 เป็นต้นไป จนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

"ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ยกเว้นให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)"

ภูเก็ต ยกเลิกคำสั่ง “ถอดหน้ากากอนามัย” เมื่ออยู่ในบริเวณโล่งแจ้งแล้ว

 

 

related