svasdssvasds

เปิดโอกาสแรงงานไทย นายจ้างซาอุฯ รับสมัครสาขาพยาบาล-ช่างฝีมือ 300 อัตรา

เปิดโอกาสแรงงานไทย นายจ้างซาอุฯ รับสมัครสาขาพยาบาล-ช่างฝีมือ 300 อัตรา

นายจ้างซาอุฯ เปิดรับสมัคร แรงงานไทย 300 อัตรา สาขาพยาบาลและช่างฝีมือ ที่อยากหาโอกาสและประสบการณ์ทำงานถูกกฏหมายที่ต่างประเทศ ติดต่อและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผย นโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีความต้องการในสาขาพยาบาลวิชาชีพ พี่เลี้ยงพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล สาขาละ 100 อัตรา รวม 300 อัตรา

ทั้งนี้ในสาขาช่างเปิดรับสมัครเพิ่มอีก 9 อัตรา ได้แก่ ช่างเชื่อม 3 อัตรา ช่างควบคุม เครื่องกลึง 3 อัตรา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3 อัตรา โดยอัตราค่าจ้างอยู่ระหว่าง ประมาณ 27,500 – 37,000 บาท ซึ่งจะขึ้นอยู่ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย นายจ้างจะจัดเตรียมสวัสดิการเบื้องต้นให้แก่แรงงานชาวไทย อาทิ ค่าอาหาร ค่าที่พัก รถรับ – ส่งจากที่พักไปที่ทำงาน ค่าตั๋วการเดินทางไปกลับรายปีฟรี ประกันสุขภาพ ประกันการบาดเจ็บจากการทำงาน วันลาหยุด พักผ่อนประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้ที่สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถติดตามข่าวสารและประกาศรับสมัครงานได้ที่ เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th โดยสามารถศึกษาข้อมูลและลงทะเบียน ไว้ล่วงหน้าผ่านระบบ E-Service เลือกในหัวข้อ  “คนหางาน” 

ติดตามข่าวสารอัปเดตตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับสมัครได้ที่ 

  • เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas
  • ติดต่อสำนักงานจัดหางานได้ทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10ในวันเวลาราชการ 
  • สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือโทร  02 248 4743

ที่มา

1 

related