svasdssvasds

โควิดวันนี้ 7 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,224 ราย เสียชีวิต 20 ราย

โควิดวันนี้ 7 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,224 ราย เสียชีวิต 20 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (7 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,224 ราย ติดเชื้อสะสม 4,471,179 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 20 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,218 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 7 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,224 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,471,179 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,218 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 4,824 ราย

• กำลังรักษา 26,889 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 725 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 359 ราย

• ฉีดวัคซีน  51,856 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,385,704 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 2,654 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,157,734 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.85%

related