svasdssvasds

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ผ่านฉลุยวาระแรก เห็นด้วย 403 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ผ่านฉลุยวาระแรก เห็นด้วย 403 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ผ่านฉลุย วาระแรก ซึ่งมีผู้ลงมติทั้งสิ้น 403 คน เห็นด้วย 373 คน ไม่เห็นด้วย 7 คน และงดออกเสียง 23 คน

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง วาระที่ 1 ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ และร่างพ.ร.บ.การใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง ที่ พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

สภาผู้แทนราษฎร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมีผู้ลงมติทั้งสิ้น 403 คน มีมติเห็นด้วย 373 คน ไม่เห็นด้วย 7 คน งดออกเสียง 23 คน โดยมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 25 คน หลังจากนั้นที่ประชุมได้ทำการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่เสนอโดย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.พรรคก้าวไกล ต่อไป

สภาผู้แทนราษฎร

 

related