svasdssvasds

PDPA พลเมืองดีถ่ายรูป-คลิปได้ เป็นหลักฐานให้ตำรวจได้ อย่าโพสต์-แชร์เอง

PDPA พลเมืองดีถ่ายรูป-คลิปได้ เป็นหลักฐานให้ตำรวจได้ อย่าโพสต์-แชร์เอง

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส เผยว่า กฎหมาย PDPA พลเมืองดี สามารถถ่ายรูป-คลิปได้ เพื่อนำไปส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้คุมกฎหมายใช้เป็นหลักฐานต่อไป โพสต์-แชร์ เอง อาจผิด PDPA

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การที่เราเห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ แล้วถ่ายภาพ/วีดิโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน สามารถทำได้ แต่ควรให้ส่งหลักฐานเหล่านี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

การที่เราเอาภาพหรือคลิปที่ไม่เหมาะสมมาโพสต์หรือมาแชร์เอง เป็นการไปละเมิดสิทธิผู้อื่น อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ เพราะเขาเป็นผู้เสียหายจากสิ่งที่ท่านทำ แต่ถ้าเก็บคลิปเก็บภาพแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพยานหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในทางรูปคดีอันนี้ทำได้อยู่แล้ว

กฎหมาย PDPA มุ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่ไปเก็บไว้ที่เราให้ไว้กับร้านค้า หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเขาต้องเก็บข้อมูลของเราให้ดีไม่ให้รั่วไหล ถ้าจะนำไปใช้ประโยชน์ก็ต้องขอความยินยอมจากเรา และห้ามนำไปใช้ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเสียหาย นี่คือหลักการสำคัญขอกฎหมาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

แต่เรื่องการโพสต์ การแชร์ การให้ข่าวต่าง ๆ ไม่ได้เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ เพียงแต่อาจจะไปผิดกฎหมายอื่น เป็นการละเมิดสิทธิบุคคลมีการฟ้องแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายกันอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง อยากให้มองว่าเจตนารมณ์ของ PDPA คุ้มครองข้อมูลของเราที่เก็บไว้ในร้านค้าหรือองค์กรต่าง ๆ ไม่ให้รั่วไหลนี่คือหัวใจสำคัญ

ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลสำคัญของตัวท่านเอง เวลาท่านให้ข้อมูลกับบุคคล ร้านค้า หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่านมีสิทธิที่จะไม่ยินยอมให้นำข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล ร้านค้าหรือหน่วยงานไม่มีสิทธินำข้อมูลไปเปิดเผย

ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลสำคัญของตัวท่านเอง เวลาท่านให้ข้อมูลกับบุคคล ร้านค้า หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่านมีสิทธิที่จะไม่ยินยอมให้นำข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล ร้านค้าหรือหน่วยงานไม่มีสิทธินำข้อมูลไปเปิดเผย หากนำไปเปิดเผยจะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA ประชาชนควรติดตามหากมีใครนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้ไปใช้ หรือนำไปเผยแพร่ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเราสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย PDPA

ข้อที่สำคัญเราก็ต้องพยายามประสานงานกับภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีการเก็บข้อมูล ให้มีมาตรฐาน ให้มีระบบที่ดี ไม่ให้มีข้อมูลรั่วไหล ข้อมูลที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประชาชนก็จะมีสิทธิ์ในข้อมูลของท่าน ท่านต้องคอยติดตามว่าข้อมูลนี้ว่า ใครนำไปใช้ในทางไม่ชอบหรือไม่ ถ้าท่านพบก็แจ้งร้องเรียนมาทางสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราต้องมาช่วยกัน แก้ปัญหาให้พี่น้อง ประชาชน เพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อมูลของท่าน

related