svasdssvasds

โควิดวันนี้ 11 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,501 ราย เสียชีวิต 28 ราย

โควิดวันนี้ 11 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,501 ราย เสียชีวิต 28 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (11 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,501 ราย ติดเชื้อสะสม 4,482,389 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 28 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,314 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 11 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,501 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,482,389 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,314 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,917 ราย

• กำลังรักษา 24,112 ราย

ผู้ป่วยปอดอักเสบ 639 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 312 ราย

• ฉีดวัคซีน  124,385 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,732,982ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 3,808 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,175,997 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.29%

related