svasdssvasds

โควิดวันนี้ 9 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 3,185 ราย เสียชีวิต 23 ราย

โควิดวันนี้ 9 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 3,185 ราย เสียชีวิต 23 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (9 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,185 ราย ติดเชื้อสะสม 4,477,052 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 23 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,262 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 9 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,688 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,477,052 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 23 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,262 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 3,326 ราย

• กำลังรักษา 25,262 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 678 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 331 ราย

• ฉีดวัคซีน  51,992 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,521,401 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 3,934 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,167,422 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.60%

related