svasdssvasds

โควิดวันนี้ 13 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,801 ราย เสียชีวิต 15 ราย

โควิดวันนี้ 13 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,801 ราย เสียชีวิต 15 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (13 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,801 ราย ติดเชื้อสะสม 4,486,664 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 15 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,349 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 13 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  1,801 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,486,664 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,349 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,330 ราย

• กำลังรักษา 21,786 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 661 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 329 ราย

• ฉีดวัคซีน  9,013 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,780,498ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 1,984 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,182,169 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.38%

related