svasdssvasds

โควิดวันนี้ 12 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,474 ราย เสียชีวิต 20 ราย

โควิดวันนี้ 12 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,474 ราย เสียชีวิต 20 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (12 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,474 ราย ติดเชื้อสะสม 4,484,863 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 20 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,334 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 12 มิ.ย. 65

.

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,474 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,484,863 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,334  ราย

• หายป่วยเพิ่ม 4,236 ราย

• กำลังรักษา 22,330 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 659 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 317 ราย

• ฉีดวัคซีน 27,320 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,767,593 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 4,188 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,180,185 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.22%

related