svasdssvasds

หมอยง แนะ 6 วิธีการให้ "วัคซีนโควิด" เด็ก 5-11 ปี ชี้ "ไฟเซอร์" กระตุ้นภูมิได้ดี

หมอยง แนะ 6 วิธีการให้ "วัคซีนโควิด" เด็ก 5-11 ปี ชี้ "ไฟเซอร์" กระตุ้นภูมิได้ดี

"หมอยง" เปิดผลการศึกษา 6 วิธี การให้ "วัคซีนโควิด" ในเด็กอายุ 5-11 ปี พบฉีดวัคซีนเชื้อตายก่อน แล้วตามด้วย "ไฟเซอร์" ช่วยกระตุ้นภูมิได้ดีมาก

 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุถึงผลการศึกษาของศูนย์ ในการให้ "วัคซีนโควิด" ในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี ในวิธีการให้ด้วยวัคซีนชนิดต่างๆ ได้ผลสรุปได้ดังนี้

• การให้วัคซีนเริ่มต้นด้วย วัคซีนชิโนแวก ตามด้วย ไฟเซอร์ เข็ม 2 ที่ 1 เดือน ได้ผลไม่ด้อยกว่าการให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 2 เดือน ภูมิต้านทานจำเพาะต่อหนามแหลม ที่เป็น immunoglobulin G จะสูงกว่า

แต่ ภูมิต้านทานรวม (globulin ที่รวม IgG IgA IgM) ในกลุ่มไฟเซอร์ จะสูงกว่า

• ระยะเวลาห่างของสูตรไขว้จะเป็น 4 สัปดาห์ การให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มจะห่างกัน 8 สัปดาห์ โดยหลักการแล้วยิ่งห่าง ภูมิจะสูงขึ้นกว่า การใช้สูตรไขว้ระยะห่างเป็นเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น ได้ผลเร็วกว่าการให้ไฟเซอร์ ห่างกัน 2 เดือน

• เด็กตอบสนองภูมิต้านทานได้ดีกว่าผู้ใหญ่อย่างชัดเจน

หมอยง แนะ 6 วิธีการให้ "วัคซีนโควิด" เด็ก 5-11 ปี ชี้ "ไฟเซอร์" กระตุ้นภูมิได้ดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• หมอธีระ เผยเด็กติดโควิด หลังหายป่วยพบค่าเอนไซม์ตับสูงขึ้น อาจส่งผลระยะยาว 

• ดร.อนันต์ เปิดข้อมูล เด็กติดโควิดรอบ 2 ตรวจ ATK น้ำลายเป็นลบ เพาะเชื้อเจอ BA.2

• เช็กเลย! ผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กติดโควิด-19 ควรทำอย่างไรบ้าง

• การให้วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มในเด็ก 5 ถึง 11 ปี (ชิโนแวก หรือชิโนฟาร์ม) แล้วตามด้วย ไฟเซอร์ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมาก เช่นเดียวกับการศึกษาในผู้ใหญ่ที่ผ่านมา สามารถป้องกันสายพันธุ์ omicron ได้ดี

• การให้วัคซีนชิโนแวก 2 เข็มก่อน จะได้ภูมิสูงกว่าการให้วัคซีน ชิโนฟาร์ม 2 เข็มก่อน เช่นเดียวกับการศึกษาในผู้ใหญ่ที่ผ่านมา

• ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา การให้วัคซีน 2 เข็ม ระดับภูมิต้านทานไม่เพียงพอ จำเป็นต้องให้ถึง 3 เข็ม ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใด ในเด็กก็เช่นเดียวกัน ไฟเซอร์ 2 เข็มก็ไม่เพียงพอ ต่อไปก็จะต้องมีการกระตุ้นเข็ม 3

หมอยง แนะ 6 วิธีการให้ "วัคซีนโควิด" เด็ก 5-11 ปี ชี้ "ไฟเซอร์" กระตุ้นภูมิได้ดี

6 การให้วัคซีนเชื้อตายก่อน เป็นการหลีกเลี่ยงลดจำนวนการให้วัคซีน mRNA ให้น้อยลง อาการข้างเคียงของ mRNA จะเกิดขึ้นในเข็มที่ 2 และ 3 มากกว่าเข็มแรก

การศึกษานี้รอให้สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้น เหมือนกับที่เราทำในการศึกษาผู้ใหญ่ และจะได้เผยแพร่ในวารสารนานาชาติเป็นที่ยอมรับมาแล้วต่อไป

related