svasdssvasds

โควิดวันนี้ 20 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,784 ราย เสียชีวิต 18 ราย

โควิดวันนี้ 20 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,784 ราย เสียชีวิต 18 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (20 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,784 ราย ติดเชื้อสะสม 4,500,828 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 18 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,485 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 20 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  1,784 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,500,828 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,485 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,166 ราย

• กำลังรักษา 20,911 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 619 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 299 ราย

• ฉีดวัคซีน  17,414 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,219,957 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 2,345 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,201,123 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.33%

related