svasdssvasds

โควิดวันนี้ 19 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,892 ราย เสียชีวิต 22 ราย

โควิดวันนี้ 19 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,892 ราย เสียชีวิต 22 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (19 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,892 ราย ติดเชื้อสะสม 4,499,044 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 22 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,467 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 19 มิ.ย. 65

.

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,892 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,499,044 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,467 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,874 ราย

• กำลังรักษา 21,311 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 607 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 294 ราย

• ฉีดวัคซีน 34,865 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,196,690 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 3,499 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,198,778 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.32%

related