svasdssvasds

โควิดวันนี้ 18 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,272 ราย เสียชีวิต 23 ราย

โควิดวันนี้ 18 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,272 ราย เสียชีวิต 23 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (18 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,272 ราย ติดเชื้อสะสม 4,497,152 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 19 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,445 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 18 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,272 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,497,152 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 23 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,445 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,964 ราย

• กำลังรักษา 21,315 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 593 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 282 ราย

• ฉีดวัคซีน  114,761 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,156,384 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 3,071 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,195,279 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.23%

related