svasdssvasds

โควิดวันนี้ 21 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,714 ราย เสียชีวิต 21 ราย

โควิดวันนี้ 21 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,714 ราย เสียชีวิต 21 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (21 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,714 ราย ติดเชื้อสะสม 4,502,542 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 21 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,506 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 21 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  1,714 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,502,542 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,506 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,137 ราย

• กำลังรักษา 20,467 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 631 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 295 ราย

• ฉีดวัคซีน  43,271 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,276,107 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 2,397 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,203,520 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.51%

related