svasdssvasds

โควิดวันนี้ 23 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,299 ราย เสียชีวิต 18 ราย

โควิดวันนี้ 23 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,299 ราย เสียชีวิต 18 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (23 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,299 ราย ติดเชื้อสะสม 4,507,228 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 18 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,543 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 23 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,299 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,507,228 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,543 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,683 ราย

• กำลังรักษา 21,650 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 602 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 280 ราย

• ฉีดวัคซีน  45,833 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,392,662 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 3,955 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,212,008 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.76%

related