svasdssvasds

โควิดวันนี้ 22 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,387 ราย เสียชีวิต 19 ราย

โควิดวันนี้ 22 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,387 ราย เสียชีวิต 19 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (22 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,387 ราย ติดเชื้อสะสม 4,504,929 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 19 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,525 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 22 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,387 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,504,929 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,525 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,683 ราย

• กำลังรักษา 21,152 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 608 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 290 ราย

• ฉีดวัคซีน  43,271 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,276,107 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 2,397 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,208,053 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.59%

related