svasdssvasds

นิด้าโพล เผย อุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร อันดับ 1 ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯ ในวันนี้

นิด้าโพล เผย อุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร อันดับ 1 ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯ ในวันนี้

นิด้าโพลเผยผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ บุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯ ในวันนี้ ผลปรากฏว่า อุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร อันดับ 1 ส่วน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่อันดับที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง การสำรวจอาศัย

การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

อุ๊งอิ๊งค์ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย)

บุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็น นายกฯ ในวันนี้ (สำรวจครั้งที่ 2)

อันดับ 1 อุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 25.28 %

เหตุผล : เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร และเป็นบุตรสาวของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร

อันดับ 2 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ ร้อยละ 18.68 %

อันดับ 3 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) 13.24 %

เหตุผล : เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบอุดมการณ์ทางการเมือง และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล

อันดับ 4 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 11.68 %

เหตุผล : เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ นโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

อันดับ 5 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) 6.80 %

เหตุผล : เพราะชื่นชอบผลงานในอดีต มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ซื่อสัตย์สุจริต ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ

อันดับ 6 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 6.60 %

เหตุผล : เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง น่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเชื่อมั่นในการทำงาน

อันดับ 7 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 4.20 %

เหตุผล : เพราะมีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจในการทำงาน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน

อันดับ 8 กรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) 3.76 %

เหตุผล : เพราะมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

อันดับ 9 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) 2.92 %

เหตุผล : เพราะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงและมีความน่าเชื่อถือ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา

อันดับ 10 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 1.68 %

เหตุผล : เพราะมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เป็นคนที่พูดจริงทำจริงและมีความน่าเชื่อถือ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เชื่อมั่นในการทำงาน

อับดับ 11 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 1.56 %

เหตุผล : เพราะชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 12 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) 1.52 %

เหตุผล : เพราะชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย

บุคคลอื่นๆ 2.08 % ได้แก่

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์)

กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา)

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี)

วันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ)

เทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา)

อภิชาติ ซำศิริพงษ์ (พรรคพลังประชารัฐ)

ชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์)

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์)

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)  

ช่อทิพย์ ส่งวัฒนา

บทความที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565

เปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/65 เดือนมีนาคม 2565

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/65 เดือนมีนาคม 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ / พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา / คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) / พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) / นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) มีสัดส่วนลดลง

ในขณะผู้ที่ระบุว่า อุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) และกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้

อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย 36.36 %

อันดับ 2 ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย 18.68 %

อันดับ 3 พรรคก้าวไกล 17.88 %

อันดับ 4 พรรคพลังประชารัฐ 7.00 %

อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์ 6.32 %

อันดับ 6 พรรคเสรีรวมไทย 3.04 %

อันดับ 7 พรรคไทยสร้างไทย 2.96 %

อันดับ 8 พรรคกล้า 2.68 %

อันดับ 9 พรรคภูมิใจไทย 2.56 %

พรรคการเมืองอื่นๆ 2.52 % ได้แก่

พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคไทยภักดี

พรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติพัฒนา

พรรคประชาชาติ

พรรคเศรษฐกิจใหม่

พรรครวมไทยสร้างชาติ

พรรคไทยศรีวิไลย์

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/65 เดือนมีนาคม 2565

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/65 เดือนมีนาคม 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย และพรรคประชาธิปัตย์ มีสัดส่วนลดลง

ในขณะผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยสร้างไทย พรรคกล้า และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

นิด้าโพลเผยผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ “พรรคการเมือง ที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้”

นิด้าโพล เผย อุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร อันดับ 1 ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯ ในวันนี้

ที่มา : นิด้าโพล

related